Digitale services English

Betrouwbare accountantsverklaringen voor het MKB

Door overheid of derden worden voor de meest uiteenlopende zaken accountantsverklaringen gevraagd. Het kan hierbij gaan om een accountantsverklaring voor een BV of een stichting of bijvoorbeeld een VVE aangaande de jaarcijfers, maar ook verstrekking van een subsidie, een financiering of een juridische fusie / splitsing. In onze klantportfolio komen al deze zaken zeer geregeld voor.
  • Snel schakelen: de door derden gestelde krappe tijdslimieten kunnen worden gehaald
  • Betaalbaar: we hoeven lang niet overal een zeer uitgebreide controle te verrichten. Met onze ervaring hierin kunnen we goed inschatten welk diensten- en kostenniveau voor u afdoende is.

Voorbeeldcasus: subsidie voor een reïntegratiebedrijf

Eén van onze cliënten hield zich bezig met de reïntegratie van mensen in de arbeidsmarkt. Hiervoor kreeg cliënte van de gemeente een subsidie. Samen met de cliënte hebben wij de eisen die de gemeente heeft gesteld aan deze subsidie – de gemeente wil immers vaststellen dat de subsidie wordt gebruikt waarvoor ze bedoeld is – vooraf bekeken. Aan de hand daarvan zijn er procedures en vastleggingen gemaakt zodat steeds bleek (en controleerbaar was) dat aan de gestelde eisen werd voldaan. Op deze wijze kon de subsidie voor onze klant worden veiliggesteld.