Bedrijfsovername

Een overname van een bedrijf is een complex proces, onder meer vanuit een financieel oogpunt maar ook voor het personeel. In de voorfase kunnen wij met u inventariseren welke punten financieel aandacht behoeven: de financiering, de synergievoordelen, de vorm van de overname (aandelentransactie of activa/passiva transactie), het bepalen van de mogelijke koopprijs of een due diligence traject. Hierbij onderzoeken wij de overnamebalans en inventariseren voor u de risico’s vanuit financieel en fiscaal oogpunt. 

Voordelen van VanOoijen als uw adviseur bij een bedrijfsovername:

  • Hoge kwaliteit voor een MKB prijs: onze specialisten komen van grote kantoren waar ze het vak hebben geleerd. Maar die expertise krijgt u bij ons voor een MKB tarief.
  • Sterke input voor prijsonderhandelingen: Financiële en fiscale bevindingen geven argumenten voor prijsonderhandeling.
  • Snel schakelen: geen eindeloze procedures die het traject aanzienlijk vertragen en de kosten voor u onnodig flink op laten lopen zoals vaak het geval bij overnames.

Het is geen makkelijke opgave om een bedrijfsovername tot een succes te maken. De meeste overnames mislukken zelfs. Een groot probleem daarbij is dat men in het hectische en emotionele proces van een bedrijfsovername te snel het grote plaatje uit het oog verliest. Hoe brengt een bedrijfsovername u nu daadwerkelijk verder? Is er synergie, krijgt u er beter personeel bij, een waardevolle klantenkring of kunt u 'een koopje' krijgen? Wat is het daadwerkelijke voordeel?

Vervolgens, als vaststaat dat in uw situatie een bedrijfsovername een aantrekkelijke optie kan zijn, dan wordt procesbegeleiding van groot belang. Wat zijn de succesfactoren en wat  de afbreukrisico’s? Welke stappen en in welke volgorde moet u de stappen nemen? Welke fiscale aspecten komen erbij kijken en wat is de ideale vennootschapsstructuur?

Met onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij u helpen om een bedrijfsovername tot een succesvol einde te brengen. Zo kunnen we u helpen met onder meer het bepalen van de koopsom, de benodigde kasstromen en het vraagstuk financiering.

  • verminder het risico op een mislukte overname door vooraf in te schatten of een overname financieel aantrekkelijk en haalbaar is
  • sterke onderbouwing voor een gunstige overname prijs
  • makkelijker financiering krijgen via een goed onderbouwde bedrijfswaardering
  • één aanspreekpunt en volledige ontzorging voor u via ons brede netwerk van kundige bedrijvenmakelaars, notarissen en juristen

Neem voor een geheel vrijblijvende consult over uw bedrijfsovername nu contact op met onze specialist Paul van der Aar op 023-5440383.