Subsidieverklaring

Subsidiegevers eisen van een accountantsverklaring bij een afrekening van de verstrekte subsidie. Het kan hierbij gaan om een exploitatie subsidie, een project, een studie, een onderzoek, er zijn vele varianten.

Elke subsidieverstrekking heeft zijn eigen kenmerken, doch het algemene stramien is vaak hetzelfde. Vaak is er sprake van een voorgeschreven accountantsprotocol waaraan voldaan moet worden.

Voor de controle van een subsidieverantwoording geldt een tarief vanaf € 2.500 (exclusief omzetbelasting). Aard en omvang speelt daarbij een rol, alsmede de door de subsidiegever gestelde eisen ten aanzien van de mate van detail.

Bent u opzoek naar een accountant die voor u het proces van een subsidieverklaring uit handen kan nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met de accountants van VanOoijen in Haarlem.