Jaarrekening Stichtingen & Verenigingen

Voor een vereniging of stichting geldt een wettelijke verplichting tot opmaken van een jaarrekening. Maar ook wanneer het niet verplicht is kunnen wij de controle van de jaarrekening van een stichting op ons nemen. In de volgende gevallen is controle van de jaarrekening van een stichting wel verplicht:

  • Indien de vereniging of stichting een onderneming in stand houdt die ingevolgde wet bij het handelsregister dient te worden ingeschreven waarbij  de netto-omzet van deze onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren een netto omzet van € 4,4 miljoen heeft behaald;
  • Indien de stichting of vereniging krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening.

Voor zogenaamde ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) geldt dat zij bepaalde gegevens op hun website dienen te vermelden. Deze verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening te deponeren bij de kamer van koophandel. Heeft de vereniging of stichting geen ondernemingsactiviteiten of een omzet van minder van € 4,4 miljoen, dan geldt de plicht (dus) niet.

Uiteraard dient op grond van de statuten in bijna alle gevallen wel een financiële verantwoording te worden opgesteld. Bij grote(re) stichtingen en verenigingen (bijvoorbeeld Vereniging van Eigenaren) komen wij tegen dat het bestuur ons vraagt de jaarrekening van de vereniging te controleren. De accountant geeft dan als buitenstaander een objectief oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Onderdeel van de controle van de jaarrekening is de beoordeling van de administratieve procedures rondom het doen van uitgaven en investeringen, welke moeten waarborgen dat het bestuur de (financiële) bevoegdheden heeft die bij haar taak als individueel bestuurslid hoort.

Tot onze bestaande klanten behoren diverse verenigingen (waaronder Vereniging van Eigenaren) en stichtingen die op vrijwillige basis hun jaarrekening door ons laten controleren. Wilt u vrijblijvend een gesprek over uw vereniging of stichting, neem dan gerust contact met ons op met één van onze adviseurs. 

Ook voor het MKB controleren wij jaarrekeningen.