Het samenstellen van de jaarrekening

Wat vaktechnisch samenstellen jaarrekening heet, is voor u de jaarrekening maken of de jaarrekening opstellen.

Omdat we bij VanOoijen het opstellen van de jaarrekening in hoge mate hebben geautomatiseerd, kunnen we meer focus leggen op een analyse van de (financiële) toekomst van uw onderneming. Het samenstellen van uw jaarrekening vormt dan ook hét moment om naar de toekomst te kijken. Bovendien zorgen wij ervoor dat u als ondernemer zelf uw balans en winst- en verliesrekening kunt lezen, zodat u ook tussentijds zonder onze hulp weet hoe u er voor staat.

  • Wij koppelen verbeterpunten van uw administratie altijd terug, zodat de kwaliteit hiervan steeds toeneemt;
  • Aan een kwalitatief goede administratie hebben wij minder werk en bespaart u kosten;
  • Ons elektronisch jaarrekening dossier is efficiënt en maakt het mogelijk uw vragen snel te beantwoorden;
  • Gebruik van een online portal maakt geautomatiseerde en beveiligde gegevensuitwisseling mogelijk;
  • Geautomatiseerde aanlevering van gegevens aan derden mogelijk (SBR/XBRL).

 

Wij betrekken u bij het samenstellen van de jaarrekening

Wij leren u wat de begrippen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit inhouden en hoe een jaarrekening in elkaar zit. Zo weet u zelf hoe u ervoor staat en wordt u een volwaardige gesprekspartner voor uw bankier. Naast begeleiding bij het lezen van uw jaarrekening bespreken wij samen met u welke (management) informatie u nodig heeft om uw bedrijf te kunnen sturen en hoe u daaraan moet komen. Uiteraard bekijken wij de jaarrekening ook vanuit fiscaal oogpunt en signaleren wij voor u ook hier alle aandachtspunten en besparingsmogelijkheden.

 

Bij het samenstellen van de jaarrekening onderscheiden wij de volgende varianten:

  • Samenstellen jaarrekening Holding

De Holding houdt aandelen in een onderliggende vennootschap, kent wellicht een financiering/rekening courant, maar kent verder nauwelijks kosten. Er is geen sprake van een dienstbetrekking.

Hiervoor berekenen wij een vanaf tarief van € 1.575 (exclusief omzetbelasting).

  • Samenstellen jaarrekening Management B.V.

De Management B.V. verricht diensten aan een onderliggende werkmaatschappij dan wel aan derden. Er worden wat kosten gemaakt, wellicht een auto van de zaak. De directeur/eigenaar staat op de loonlijst als enige, er is sprake van BTW plicht.

Het tarief dat wij hiervoor berekenen is vanaf € 1.750 (exclusief omzetbelasting).

Soms is er sprake van een omvangrijke beleggingsportefeuille in effecten en/of onroerend goed. Dit heeft gevolgen voor het tarief.

  • Samenstellen jaarrekening werkmaatschappij tot 10 werknemers

Er is sprake van dienstverlening of handel in goederen, de activiteiten zijn BTW plichtig.

Het samenstellen van de jaarrekening bieden wij aan vanaf € 2.900 (exclusief omzetbelasting).

  • Samenstellen jaarrekening werkmaatschappij meer dan 10 werknemers

De kosten voor het samenstellen van de jaarrekening kent een tarief  vanaf € 4.150 (exclusief omzetbelasting).

  • Samenstellen overige jaarrekeningen: eenmanszaak, vof, stichting en vereniging

Vanuit de eenmanszaak verricht u diensten aan derden, dan wel verhandelt u goederen. Er is sprake van een beperkte goederen- en geldstroom.

Het tarief hiervoor kent een prijs vanaf € 1.500 (exclusief omzetbelasting).