Digitale services English

Waarom de WOZ-beschikking van groot belang is

Bent u van mening dat de WOZ-beschikking niet juist is, dan kan bezwaar maken zeer lonend zijn. Zeker voor vermogende particulieren in het hogere huizensegment. Het belang van de WOZ-waarde is namelijk niet beperkt tot lokale heffingen als de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten, maar strekt zich tevens uit tot de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Hoe hoger het eigenwoningforfait, des te meer wordt de renteaftrek van huizeneigenaren met een hypotheeklening beperkt. Een lagere WOZ-waarde resulteert in een lager eigenwoningforfait en daarmee een hogere hypotheekrenteaftrek. VanOoijen Belastingadviseurs staan u graag bij in een bezwaar- / of beroepsprocedure WOZ.

  • Maximale ontzorging voor u: Wij nemen het hele traject voor u over, zowel richting de gemeente als eventueel de rechter, zodat u er geen omkijken meer naar heeft.
  • Heldere communicatie: Wij berekenen van tevoren wat het belang is van uw bezwaar en dat zetten we af tegen de kosten van onze dienstverlening. Zo kunt u een weloverwogen beslissing maken.
  • Wij hebben een grote portefeuille aan klanten met woningen in het hogere segment en hebben in de loop der jaren waardevolle kennis opgedaan van de relevante zaken die de WOZ-waarde van uw huis drukken.

Praktijkvoorbeeld Woz bezwaar

Eén van onze cliënten erfde een (dure) woning. De aanslag erfbelasting wordt gebaseerd op de WOZ-beschikking van de woning, die eerder dat jaar al opgelegd en waarvan de bezwaartermijn al verlopen was. Normaal gesproken is er dan in principe geen mogelijkheid om nog iets te doen aan de volgens onze cliënt veel te hoge WOZ-waarde. Onze adviseurs waren echter op de hoogte van een speciale wettelijke bepaling die regelt dat erfgenamen alsnog bezwaar kunnen maken tegen de beschikking. Na een succesvol bezwaartraject werd de WOZ-waarde verlaagd en kreeg de cliënt duizenden euro’s terug op