Digitale services English

Belastingplan 2019

21-09-2018
Belastingplan 2019

Belastingplan 2019
In dit artikel bespreken wij kort de plannen die door minister Hoekstra aan de tweede kamer zijn aangeboden. Op fiscaal gebied gaat er veel veranderen wanneer de plannen worden doorgezet.

Inperking  lenen bij de B.V.
Het kabinet geeft aan het lenen van de eigen B.V. door directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) te willen ontmoedigen. Schulden van boven een half miljoen zullen als box 2 inkomen worden gezien wat een directe heffing van 25% zal betekenen. Deze maatregel zal pas vanaf 2022 ingaan zodat DGA’s de tijd hebben hun schulden af te lossen tot onder de grens van € 500.000. Wij verwachten dat dit plan nog veel discussie zal moeten doorstaan voor het daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden.

Verlaging tarief inkomstenbelasting & heffingskortingen
Het tweeschijvenstelsel gaat stapsgewijs worden ingevoerd.  Een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% zullen hiervan de uitkomst zijn in 2021. In 2019 zullen de tarieven van de vier schijven iets dalen. Verder zullen de algemene- en de heffingskortingen verhoogd worden.

Verlaging VPB en verhoging aanmerkelijk belang tarief
De vennootschapsbelasting zal tot een winst van € 200.00 stapsgewijs omlaag gaan van 20% naar 16 % in 2021. Voor winsten van boven de € 200.000 zal het tarief in stappen worden verlaagd naar 22,5% in 2021. Het box 2-tarief zal worden verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.
De dividendbelasting, die als voorheffing op de box 2 belasting fungeert, zal worden afgeschaft.

30% regeling per direct ingekort
De 30% regeling zal ook voor expats die reeds van de regeling gebruik maken voor maximaal 5 jaar gaan gelden. Aan de roep om overgangsrecht is door de regering in dit plan helaas geen gehoor gegeven.

De monumentenaftrek en scholingsuitgaven
De monumentenaftrek zal worden afgeschaft, waar een subsidieregeling voor in de plaats gaat komen. Eigenaren kunnen via de subsidieregeling maximaal 35% van hun gemaakte instandhoudingskosten vergoed krijgen.

BTW verhoging
Het btw tarief van 6% (dat onder andere geldt voor boodschappen) zal worden verhoogd naar 9% in 2019.

Aftrekposten box 1 tegen een lager tarief
In 2019 zal de hypotheekrenteaftrek maximaal tegen 49% kunnen plaatsvinden. In de jaren die hierop volgen zal dit percentage worden verlaagd totdat in 2023 het maximale aftrektarief van 37,05% is bereikt. Deze aftrekbeperking zal onder andere ook gelden voor de zelfstandigenaftrek, alimentatie, scholingsuitgaven en aftrekbare giften.
Daarnaast zal de Hillenaftrek, die er voor zorgt dat de fictieve eigenwoning bijtelling niet wordt belast voor mensen met een lage of geen hypotheekschuld, vanaf 2019 worden afgeschaft over een periode van 30 jaar.