Digitale services English

De werkkostenregeling (WKR) vanaf 1 januari 2020

29-01-2020
De werkkostenregeling (WKR) vanaf 1 januari 2020
De werkkostenregeling (WKR) vanaf 1 januari 2020
De volgende onderdelen van de werkkostenregeling (WKR) wijzigen in 2020:
  • vrije ruimte;
  • verklaring omtrent gedrag;
  • producten eigen bedrijf;
  • aangeven eindheffing.
Vrije ruimte
De vrije ruimte bedraagt per 2020 1,7 procent. Dat geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het oude percentage van 1,2 procent gelden. Deze wijziging verhoogt de vrije ruimte dus met maximaal € 2.000. Bij een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte in de nieuwe situatie € 6.800. Nu is dat nog € 4.800.

Verklaring omtrent gedrag
Vanaf 2020 valt een vergoeding van de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) onder een gerichte vrijstelling. Dit komt nu nog ten laste van de vrije ruimte.

Producten uit eigen bedrijf
Werkgevers mogen werknemers 20 procent korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. Vanaf 2020 bepaalt u de waarde van deze producten aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw. In eerdere jaren viel deze waarde vast te stellen op het bedrag dat de werkgever aan derden in rekening brengt.

Aangeven eindheffing
Vanaf 2020 mag u bij overschrijding van de vrije ruimte de eindheffing uiterlijk aangeven bij de aangifte van het 2e aangiftetijdvak van het volgend kalenderjaar.

Tip: let u erop dat u gemaakte WKR-kosten als zodanig aanwijst in uw administratie!