Digitale services English

Uitgaven monumentenpanden niet meer fiscaal aftrekbaar

26-02-2020
Uitgaven monumentenpanden niet meer fiscaal aftrekbaar
Uitgaven monumenten panden niet meer fiscaal aftrekbaar
 
Per 1 januari 2019 zijn kosten die gemaakt zijn voor monumenten panden die gebruikt worden voor de eigen woning niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost.
 
De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting wordt vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie. De regeling staat open voor alle particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Ook wanneer u als particulier niet zelf in het rijksmonument woont, kan u aanspraak maken op de subsidieregeling
 
De subsidieregeling stelt overigens geen maximum aan onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie kan aanvragen.
 
De aanvraagperiode van deze subsidie start 1 maart en loopt tot en met 30 april.
De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten die zijn gemaakt in een kalenderjaar. Subsidiabele kosten zijn kosten voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor de instandhouding van een rijksmonument met een woonfunctie.
Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. Heeft u in 2019 werkzaamheden uitgevoerd dan kunt u in 2020 uw aanvraag indienen. Bij aanvragen die betrekking hebben op meer dan 70.000 euro dient wel een inspectierapport bijgesloten te worden. De aanvrager ontvangt bericht binnen 13 weken na de sluiting van de aanvraagperiode.
 
Voor welke kosten kan ik woonhuissubsidie aanvragen?
De particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kan subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.
 
Wel subsidie
Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingswerkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen.
In het kort: 
 • Bouwplaatsvoorzieningen
 • Fundering
 • Constructies
 • Gevels
 • Kozijnen 
 • Dak
 • Schilderwerk
 • Binneninrichting
 • Installaties
 • Terrein en beplanting
 • Overige 
Alleen onderdelen van monumentale waarde komen voor subsidie in aanmerking. Het gaat dan om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming, veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking.
 
Geen subsidie
U ontvangt geen subsidie voor onder andere onderstaande werkzaamheden:
 • Werkzaamheden aan delen van het gebouw die niet van belang zijn voor de monumentale waarde. Bijvoorbeeld het onderhoud van de CV-installatie, het verwijderen van asbest of de vervanging van een moderne vloerafwerking (laminaat/parket e.d.).
 • Reconstructie.
 • Kosten in verband met gebruiksverandering, verfraaiing of comfortverbetering. Dus bijvoorbeeld isolatie van een muur, dak of venster is niet subsidiabel.
 • Kosten voor het verduurzamen van een rijksmonument. Wel kan iedere eigenaar (behalve overheden) bij het Nationaal Restauratiefonds de laagrentende Duurzame Monumenten-Lening aanvragen.
 • Onderhoud aan sanitair, badkamer, keuken, en cv-ketel of cv-installaties. Deze zijn bij de meeste rijksmonumenten niet van monumentale waarde, omdat ze relatief recent zijn aangelegd.
 • Uw eigen arbeidsuren of die van een vrijwilliger.
 • Onderhoud van losse elementen, zoals meubels, schilderijen, kleden, gordijnen, etc.
 • Bij een historische buitenplaats of landgoed: instandhoudingswerkzaamheden aan delen van de historische aanleg zonder directe link met de woonfunctie van het huis, zoals een publiek gedeelte, waar wandelaars komen.
Heeft u vragen wilt u hulp bij het aanvragen van de subsidieregeling neem dan contact op met VanOoijen Belastingadviseurs in Haarlem.