Digitale services English

Verwachtte wijzigingen inkomstenbelasting: Prinsjesdag 2018

24-08-2018
Verwachtte wijzigingen inkomstenbelasting: Prinsjesdag 2018
De verwachting is dat de staatssecretaris van Financiën de volgende punten voor de inkomstenbelasting in het belastingplan voor 2019 zal presenteren. Deze plannen heeft het kabinet al meerdere malen geopperd.
 
De verwachtte veranderingen voor de inkomstenbelasting zijn:
 
Nieuwe tarieven
De huidige tarieven in de inkomstenbelasting zouden kunnen veranderen in een twee schijven stelsel (met uitzondering voor mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt, die krijgen er drie). Het zal in dat geval een geleidelijke verlaging worden die eindigt in een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5% in 2021.
 
Minder aftrekposten
De aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de aftrek van alimentatie worden waarschijnlijk versoberd. Ook dit zal geleidelijk gebeuren, waarbij de aftrek alleen nog mogelijk is tegen het basistarief.
 
Inperking energie-investeringsaftrek (EIA)
Verwacht wordt dat deze investeringsaftrek, in plaats van complete afschaffing, zal worden verlaagd van 54,5 naar 45%.
 
Teslatax (bijtelling)
Het autokostenforfait voor auto’s zonder CO2-uitstoot is nu 4% van de cataloguswaarde, maar vanaf 1 januari 2019 zal deze 4% alleen gelden voor zover de waarde van de auto niet meer dan € 50.000 bedraagt. Voor zover de waarde boven de € 50.000 uitkomt zal het 22% tarief gelden.
 
Eigen woning
Uiteraard zijn deze geluiden al langer te horen, maar de hypotheekrenteaftrek zal de komende jaren nog meer worden ingeperkt. Het eigenwoningforfait zal stijgen en de hypotheekrenteaftrek zal tegen een steeds lager tarief mogelijk worden. Ook zal de Wet Hillen stapsgewijs worden afgeschaft, waardoor men uiteindelijk wel een belast eigenwoningforfait in box 1 zal hebben.
 
Stijging van het aanmerkelijk belangtarief
Dit tarief zal worden verhoogd van 25% naar 27,3% in 2020. In 2021 zal het tarief naar 28,5% worden verhoogd.
 
Afschaffing uitgaven voor scholingskosten en onderhoudskosten voor monumentenpanden
De afschaffing van de scholingskosten en onderhoudskosten van monumentenpanden staat al een tijdje op de agenda om afgeschaft te worden. Het zou in dat geval mogelijk zijn subsidie te krijgen in plaats van aftrekposten te genieten.
 
Verhogingen van de heffingskortingen
Het kabinet wil de algemene heffingskorting, en de ouderenkorting verhogen. De arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting moeten sneller oplopen. De overdraagbaarheid van de heffingskorting tussen partners wordt langzaamaan afgeschaft.