Digitale services English

Wijzigingen in boekhoudkundige behandeling van leasing

18-07-2017
Wijzigingen in boekhoudkundige behandeling van leasing
Zoals het er nu naar uitziet zal in de toekomst het buiten de balans houden van leaseverplichtingen niet langer mogelijk zijn. Nederlandse jaarverslaggeving is vaak een afgeleide van Amerikaanse verslaggeving (lees: IFRS). Onder IFRS dienen straks leaseverplichtingen op de balans te worden geactiveerd, met daartegenover een schuldverplichting voor de leasetermijnen. Dit heeft gevolgen voor balanstotalen, balansratio’s en mogelijk met financiers afgesloten convenanten.

De IFRS regelgeving is complex, er moet bekeken worden of er sprake is van een activum of een dienst, bij een combinatie – denk aan een leaseauto waarbij het onderhoud in het tarief zit – moet een splitsing tussen ‘activum’ en ‘service’ worden aangebracht, de rente begrepen in het operationele leasebedrag dient te worden gesepareerd etc. Ook huurverplichtingen dienen onder IFRS te worden geactiveerd. Er gelden vrijstellingen voor ‘kleine’ activa.

De IFRS regelgeving gaat 1 januari 2019 in, of en wanneer dat in Nederland zal zijn is thans niet bekend. Omdat het vaak gaat om langdurige verplichtingen, is het advies om hier nu vast bij stil te staan en wellicht met uw financiers te bespreken zodat u niet door de afgesproken ratios zakt als gevolg van deze wijziging in verslaggeving.