Digitale services English

Innovatiebox 2017: onverminderd fiscaal aantrekkelijk!

De innovatiebox is een regeling in Nederland speciaal voor bedrijven die zelf iets ontwikkelen   Om ontwikkelingen in Nederland te stimuleren geldt voor voordelen behaald uit innovaties een verlaagd effectief tarief van 7% vennootschapsbelasting.

Om gebruik te kunnen maken van het verlaagde innovatiebox tarief moet er een Speur- en Ontwikkelingswerkverklaring (S&O-verklaring) afgegeven zijn. Vanwege internationale druk zijn er aanpassingen in 2017 doorgevoerd, maar die hebben voor het MKB nauwelijks gevolgen. Alleen als er een omzet is van meer dan € 50 miljoen  per jaar, dan moet er ook sprake zijn van een octrooi, patent of licentierecht. In die gevallen kan er ook worden gekort op de regeling, als er veel ontwikkeling wordt uitbesteed.

VanOoijen Belastingadviseurs begeleidt veel bedrijven met de innovatiebox en heeft tijdens de consultatieronde in 2016 van het Ministerie van Financiën input geleverd op de wijzigingen in de innovatiebox per 2017. Zie voor de volledige inhoud hiervan deze blog.

Wilt u gebruik gaan maken van de innovatiebox of vraagt u zich af of u de regeling wle goed benut, neemt u dan contact op met onze specialist op het gebied van de innovatiebox.

Adriaan Daniels VanOoijen Belastingadviseurs  a.daniels@ooijen.nl  023-5440383