Home » Fiscaal » Internationale praktijk

Internationale fiscale ondersteuning

Wij hebben ervaring met het adviseren van bedrijven in internationaal verband en zijn aangesloten bij het internationaal samenwerkingsverband de INAA Group (The Association of International Accountants & Auditors). Dit internationale netwerk stelt ons instaat om snel een specialist op het gebied van buitenlandse belastingen in te inschakelen ongeacht waar u of uw onderneming is gevestigd.


VanOoijen Belastingadviseurs kunt u bijvoorbeeld helpen bij:

  • Het opstellen, indienen en adviseren bij een migratie aangifte inkomstenbelasting (M-biljet) bij immigratie en emigratie;
  • Het opstellen en indienen van een aangifte voor buitenlandse belastingplicht (C-biljet);
  • Het opstellen en indienen van een opgaaf wereldinkomen;
  • Ondersteunen bij de aangifte omzetbelasting zowel binnen en buiten Europa;
  • Fiscaal advies inzake welk land bevoegd is om belasting te heffen over uw buitenlands inkomen of bezittingen op basis van het juiste belastingverdrag;
  • Fiscaal advies inzake sociale zekerheid en pensioenen uit het buitenland;
  • Het verzorgen en aanhouden van een correspondentieadres met de Belastingdienst wanneer u in het buitenland verblijft;
  • Ondersteunen bij het indienen van een verzoek tot beëindiging inhoudingsplicht voor de loonheffingen.

 

Wilt u een optimale benutting van uw fiscale mogelijkheden? Of wilt u fiscaal advies omdat u gaat emigreren naar het buitenland of (terug) migreert naar Nederland? Neem dan contact op met een van onze Belastingadviseurs.