Digitale services English

Gouden handdruk en Stamrecht-BV

Tot 2014 was het mogelijk om als (ex-)werknemer een gouden handdruk (ontslagvergoeding) in eigen beheer onder te brengen in een stamrecht-BV (ook wel stamrechtvennootschap genoemd). Daarnaast bestond er tot 2014 ook de mogelijkheid om uw gouden handdruk belastingvrij onder te brengen bij een verzekeraar, beleggingsinstelling of een  bank (stamrecht banksparen/ bankspaarrekening). Daarbij werd dan gebruik gemaakt van de zogenaamde  stamrechtvrijstelling. Tot slot kon u de gouden handdruk ook ineens laten uitkeren, veelal was dit niet aantrekkelijk omdat een deel of zelfs de gehele gouden handdruk tegen 52% inkomstenbelasting in Box I werd belast.

Indien u als (ex-) werknemer vanaf 1 januari 2014 een gouden handdruk ontvangt, kunt u alleen nog gebruik maken van de laatste mogelijkheid.  Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen namelijk afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 bent  u aldus verplicht een gouden handdruk direct en tegen maximaal 52% af te rekenen. De stamrechtvrijstelling blijft nog wel gelden als u als  (ex) werknemer uiterlijk 31 december te horen heeft gekregen dat u wordt ontslagen en uw werkelijke ontslagdatum vóór 1 juli 2014 ligt.

Bestaande stamrecht B.V.

Alle mogelijkheden maken een goede keuze voor uw gouden handdruk een lastige aangelegenheid. VanOoijen adviseert al meer dan 15 jaar op het gebied van de gouden handdruk en stamrecht-B.V.`s. Ook indien u reeds een Stamrecht-BV heeft, kunnen wij de volgende werkzaamheden verzorgen:
  • Opstellen jaarrekening/ jaarwerk plus de publicatiestukken voor de kamer van Koophandel
  • Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
  • Verzorgen van de aangiften loonbelasting en de loonadministratie
  • Opstellen berekening van de oprenting van de stamrechtverplichting/ stamrechtvoorziening en zicht op de fiscale regelgeving; twee specialismen onder één dak
  • Rekenkundig en fiscaal advies over het wel/ niet opheffen van een stamrecht-BV
  • Ruime ervaring en expertise: al meer dan vijftien jaar heeft VanOoijen een groot aantal klanten geassisteerd met vraagstukken met betrekking tot de gouden handdruk en de stamrecht-BV
 

Advies: hoe vullen wij uw persoonlijke behoefte in?

Onze advisering ligt in het verlengde van onze reguliere werkzaamheden die wij aan onze klanten aanbieden. Wij zijn geen aanbieder van financiële verzekerings- en/of bankspaarproducten en bemiddelen daarbij ook niet. Onze advisering is daarom geheel objectief. Bij onze adviseurs staan uw persoonlijke wensen centraal. Een uitgekiend advies kan nog zo mooi in theorie zijn, maar als het niet aansluit op uw wensen, heeft het geen toegevoegde waarde. Wij doen er alles aan om uw situatie voor u inzichtelijk te maken om samen met u betere beslissingen voor later te maken. Het gaat tenslotte om uw gouden handdruk.