Digitale services English

Controle Jaarrekening

In een aantal gevallen bent u wettelijk verplicht om de jaarrekening door een daarvoor gecertificeerd accountant te laten controleren. De controlerende accountant moet beschikken over een WTA vergunning en staat onder toezicht van de AFM. Daarbij wordt gecontroleerd of uw jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van de organisatie en wordt nagegaan of de jaarrekening voldoet aan de wet- en regelgeving. Accountantscontrole is verplicht als een rechtspersoon (op geconsolideerd niveau) aan minimaal twee van de volgende drie kengetallen voldoet en dat voor twee opeenvolgende jaren (op jaarbasis):
  • € 12 miljoen omzet
  • € 6 miljoen balanstotaal
  • 50 werknemers

Jaarrekeningcontrole door VanOoijen: waarom?

  • Het aantal wettelijke controles dat door ons kantoor wordt verricht schommelt jaarlijks tussen de 25 en 30, een behoorlijk aantal voor de grootte van ons kantoor;
  • We beschikken over alle wettelijke vergunningen voor het verrichten van wettelijke controles;
  • De omvang van de controle portefeuille maakt dat we voldoende deskundigheid – zowel op partner niveau als in de uitvoering - in huis hebben om de wettelijke controles op een kwalitatief hoog niveau te houden;
  • We spreken de taal van het MKB en weten zaken pragmatisch te benaderen, zonder concessies aan kwaliteit te doen;
  • De omvang van ons kantoor waarborgt een persoonlijke benadering, u krijgt de aandacht die u zoekt;
  • De persoonlijke benadering zit ook in de cultuur van ons kantoor, waardoor het personeelsverloop relatief laag is. Hierdoor kunnen we veelal met vaste teams werken;
VanOoijen voert ook de controle van jaarrekeningen voor stichtingen uit. Mocht u hier meer informatie over wille hebben, neem dan contact op met één van onze adviseurs.