Digitale services English

Samenstellen jaarrekening

Wat vaktechnisch samenstellen jaarrekening heet, is voor u de jaarrekening maken of de jaarrekening opstellen.

Omdat we bij VanOoijen het opstellen van de jaarrekening  in hoge mate hebben geautomatiseerd, kunnen we meer focus leggen op een analyse van de (financiële) toekomst van uw onderneming. Het samenstellen van uw jaarrekening vormt dan ook hét moment om naar de toekomst te kijken. Bovendien zorgen wij ervoor dat u als ondernemer zelf uw balans en winst- en verliesrekening kunt lezen, zodat u ook tussentijds zonder onze hulp weet hoe u er voor staat.

  • Wij koppelen verbeterpunten van uw administratie altijd terug, zodat de kwaliteit hiervan steeds toeneemt
  • Aan een kwalitatief goede administratie hebben wij minder werk en bespaart u kosten
  • Ons elektronisch jaarrekening dossier is efficiënt en maakt het mogelijk uw vragen snel te beantwoorden
  • Gebruik van een online portal maakt geautomatiseerde en beveiligde gegevensuitwisseling mogelijk
  • Geautomatiseerde aanlevering van gegevens aan derden mogelijk (SBR/XBRL)

Wij betrekken u bij het samenstellen van de jaarrekening

Wij leren u wat de begrippen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit inhouden en hoe een jaarrekening in elkaar zit. Zo weet u zelf hoe u ervoor staat en wordt u een volwaardige gesprekspartner voor uw bankier. Naast begeleiding bij het lezen van uw jaarrekening bespreken wij samen met u welke (management) informatie u nodig heeft om uw bedrijf te kunnen sturen en hoe u daaraan moet komen. Uiteraard bekijken wij de jaarrekening ook vanuit fiscaal oogpunt en signaleren wij voor u ook hier alle aandachtspunten en besparingsmogelijkheden.