Controle van de eindafrekening van NOW-subsidies (Nederlands)

NOW 1 subsidies kunnen nu worden aangegeven op de website van het UWV, voor NOW 2 is dit vanaf 15 maart het geval.

Afhankelijk van het bedrag van het voorschot, het bedrag van de eindafrekening en of het al dan niet verplicht is om uw boekhouding te laten controleren, wordt bepaald welk type product u nodig heeft van een gecertificeerde auditor.

In verband met onze expertise worden wij door zowel nationale als internationale bedrijven benaderd. Deze bedrijven hebben momenteel ofwel geen zakelijke relatie met een accountantsorganisatie omdat ze deel uitmaken van een internationale structuur en geen lokale accountant nodig hebben, ofwel een accountantskantoor gebruiken die niet even bekend en ervaren is met de - soms zeer gedetailleerde - regels van het NOW en de controle van de eindverklaring.

Doordat wij zowel onze huidige klanten bijstaan en benaderd worden door klanten binnen en buiten ons netwerk, hebben we brede kennis ontwikkeld van de NOW-regels en de audit van de eindverklaring.

Bent u opzoek naar een accountant om uw eindverklaring te laten controleren, dan zijn wij u graag van dienst.

Audit of final declarations of NOW subsidies (English)

NOW 1 subsidies can now be declared at the website of UWV, for NOW 2 this is the case as from March 15th. Depending on the amount of the advance, the amount of the final declaration and whether or not it is mandatory to have you accounts audited will determine the type of product you will need from a certified auditor.

We are approached by a number of (international) companies, who either currently don’t have a business relation with any audit firm because they are part of an international structure and don’t need a local auditor, or use an audit firm that is not familiar with the – sometimes very detailed - rules of the NOW and the audit of the final declaration. Because we already assist a number of customers within our own portfolio, or are approached by clients within our network, we have gained broad knowledge of the NOW rules and the audit of the declarations. This means that if you are looking to have your final declaration audited by a local firm, we are happy to assist you.