Accountancy bij VanOoijen in Haarlem. Een breed scala aan diensten voor klanten in het MKB

Wij bieden MKB ondernemers een breed palet aan accountancy diensten die niet alleen helpen om wettelijke verplichtingen na te komen, maar juist ook om uw bedrijf te sturen en aan te passen aan nieuwe uitdagingen in de toekomst. Bent u opzoek naar een accountant in Haarlem en omgeving, dan zijn wij u graag van dienst.

Wat VanOoijen Accountants in Haarlem u kan bieden:

  • Snelle en persoonlijke dienstverlening;
  • Deskundige en ervaren accountants met veel wettelijke controleopdrachten en daardoor een grote expertise in het uitvoeren van deze opdrachten.
  • Zowel samenstel als controle van uw jaarrekening door een Accountant met WTA-vergunning;
  • Aandelenwaardering door een Register Accountant aangesloten bij het NiRV;
  • Belastingadvies op maat van onze belastingadviseur partners;
  • Heldere facturen en afspraken vooraf;
  • Uitstekende reputatie in de markt: honderden tevreden MKB-ondernemingen gingen u al voor;
  • Dienstverlening op maat: wij beseffen dat een goede kwaliteit niet uitsluitend het resultaat is van het correct toepassen van de regels. De kwaliteitsbeleving van onze cliënten is doorslaggevend. Onze controleaanpak houdt dan ook rekening met uw specifieke wensen zonder afbreuk te doen aan het wettelijk kader.

Het gemak van een groot en waardevol dienstenaanbod onder één dak

Naast de basisdiensten als samenstel en controle van uw jaarrekening, kunt u bij ons ook terecht als u bijvoorbeeld overnameplannen heeft, uw kosten wilt verlagen om uw concurrentiepositie te verbeteren of uw geldstromen beter wilt beheren om te voorkomen dat uw bedrijf in betalingsproblemen komt. Daarnaast vindt u bij ons alles wat u nodig heeft op fiscaal gebied

Samenstellen jaarrekening

Kleinere ondernemingen hoeven hun jaarrekening niet door een accountant te laten controleren. Vaak wordt de jaarrekening nog wel “samengesteld” door een accountant. Daarbij verschaft de accountant geen zekerheid over de stukken, zoals dat bij een controle wel het geval is. Voor externe partijen, zoals financiers, is het prettig als de accountant de jaarrekening heeft samengesteld, zij weten dan dat er in elk geval een deskundige externe partij naar de cijfers heeft gekeken.

Controle jaarrekening

Naast het samenstellen van jaarrekeningen voeren wij als accountant ook zogeheten assurance-opdrachten uit. De term assurance is afkomstig uit de internationale regelgeving en staat voor zekerheid. Assurance-opdrachten gaan over het toevoegen van zekerheid aan een (financiële) verantwoording. Het meest bekend is de controleverklaring bij de jaarrekening. Wij als accountant worden gevraagd de jaarrekening te controleren en te beoordelen of deze verantwoording een getrouw beeld geeft. Wij brengen dit tot uitdrukking in onze controleverklaring.

Voor ondernemingen vanaf het zogeheten middelgrote regime geldt een wettelijke verplichting om hun jaarrekening te laten controleren. Daarnaast kiezen ook kleinere ondernemingen er vaak vrijwillig voor hun jaarrekening te laten controleren. Uw onderneming valt onder het middelgrote regime en is dus wettelijke controleplichtig wanneer het balanstotaal groter is dan € 6 miljoen, de omzet hoger is dan € 12 miljoen en u meer dan 50 werknemers heeft.

Beoordelingsopdrachten

De accountant wordt verder vaak betrokken bij zogeheten beoordelingsopdrachten. De uit te voeren werkzaamheden van een beoordelingsopdracht zijn geringer dan bij een controleopdracht maar geven dan ook een lagere mate van zekerheid. Naast de controle- en de beoordelingsopdrachten, welke gaan over historische financiële informatie, kan ook zekerheid worden gegeven bij niet-historische financiële informatie, zoals begrotingen en prognoses. Vaak speelt dit als onderdeel van een financieringsaanvraag.

Ten slotte kan zelfs ook nog zekerheid worden gegeven bij niet financiële informatie, zoals bijvoorbeeld een intern beheersingssysteem, naleving van corporate governance of gedragscodes.

Een blik naar de toekomst

Naast de hierboven beschreven dienstverlening, kunnen we u ook helpen met bijvoorbeeld financieringsaanvragen, liquiditeitsprognoses en bedrijfswaarderingen. Wij leveren als het ware een financiële cockpit aan waarmee u uw ondernemingsbeslissingen gefundeerd kunt nemen. Daarnaast fungeren we als sparringpartner voor onze klanten. Kenmerkend voor ondernemers is dat zij plannen hebben, investeringen, fusies, nieuwe producten. Als accountant bij VanOoijen spelen we ook onze rol door input te geven vanuit een objectieve, financiële invalshoek. En dat helpt om de plannen net de scherpte te geven die ze op een nog hoger plan brengen.