Samenstellen van de jaarrekening

Wat vaktechnisch het samenstellen van de jaarrekening heet, betekent dat wij voor u de jaarrekening maken of de jaarrekening opstellen.

Wij stellen voor u de jaarrekening op en geven daarbij een samenstellingsverklaring af als kwaliteitskeurmerk naar andere stakeholders toe. Geld verstrekkers eisen vaak een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening voor het verstrekken van een lening of het tekenen van een contract.

Naast het samenstellen van de jaarrekening geven wij ook concrete adviezen ter verbetering van uw administratie. Wij begeleiden uw financiële planning en leiden u op in het lezen van de jaarrekening.

Bij het samenstellen van de jaarrekening onderscheiden wij de volgende varianten:

 • Samenstellen jaarrekening Holding B.V.

De Holding houdt aandelen in een onderliggende vennootschap, kent wellicht een financiering/rekening courant, maar kent verder nauwelijks kosten. Er is geen sprake van een dienstbetrekking.

Hiervoor berekenen wij een tarief vanaf € 1.750 (exclusief BTW).

 

 • Samenstellen jaarrekening Management B.V.

De Management B.V. verricht diensten aan een onderliggende werkmaatschappij dan wel aan derden. Er worden wat kosten gemaakt, wellicht een auto van de zaak. De directeur/eigenaar staat op de loonlijst als enige, er is sprake van BTW plicht.

Hiervoor berekenen wij een tarief vanaf € 2.000 (exclusief BTW).

 

 • Samenstellen jaarrekening werkmaatschappij B.V.

De werkmaatschappij is een actieve onderneming in dienstverlening of handel in goederen waarbij sprake is van een BTW plicht.

Voor een werkmaatschappij tot 10 medewerkers berekenen wij een tarief vanaf € 3.000 (exclusief BTW).

  Voor een werkmaatschappij met 10 medewerkers of meer berekenen wij een tarief vanaf € 4.500 (exclusief BTW).

   

  • Samenstellen overige jaarrekeningen: eenmanszaak, vof, stichting en vereniging

  U verricht u diensten aan derden, dan wel handelt goederen vanuit een eenmanszaak, vof, stichting of vereniging. Daarnaast is sprake van een beperkte goederen- en geldstroom. Bij een omvangrijke beleggingsportefeuille in effecten en/of onroerend goed kan het tarief afwijken.

  Hiervoor berekenen wij een tarief vanaf € 1.750 (exclusief BTW).

  Voor het opmaken van tussentijdse cijfers berekenen wij een tarief vanaf € 1.750 exclusief BTW afhankelijk van omvang van de onderneming.

  Het bespreking van de concept jaarrekening, het opmaken van publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel, de notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders alsmede het gebruik maken van onze elektronische portal voor gegevensuitwisseling, het inzien en goedkeuren van de jaarrekening en digitale deponering bij de Kamer van Koophandel (XBRL) zijn inbegrepen in de tarieven.

  Omdat wij graag zo transparant mogelijk willen zijn geven wij bovenstaande richtprijzen voor onze dienstverlening. Deze prijzen moet u zien als een indicatie, het blijft altijd maatwerk op basis van omvang en complexiteit van de onderneming en jaarrekening.