Waarom werken bij VanOoijen? 


Nieuws

Bezwaar maken tegen Villataks

Eigenaren van een eigen woning kunnen de betaalde hypotheekrente aftrekken van hun inkomen, en hebben zo jaarlijks recht op een belastingteruggave. Vanwege de eigen woning moet er echter ook een bedrag worden bijgeteld, het zogenoemde eigenwoningforfait. Dit forfait is voor de meeste huiseigenaren 0,35% van de WOZ-waarde. Heeft de woning een hogere WOZ waarde dan € 1.320.000, dan is de forfaitaire bijtelling 2,35% over het meerdere. Door die hogere bijtelling, ook wel ‘villataks’ genoemd, kan een groot deel van de aftrek van de hypotheekrente komen te vervallen. 

Lees meer »

Stand van zaken box 3 belasting

De belastingdienst legt momenteel alleen voorlopige aanslagen op over 2021 en 2022. Alleen als uw vermogen uitsluitend bestaat uit banktegoeden ontvangt u een definitieve aanslag.

Lees meer »

Wijziging regels liquidatie rechtspersonen

De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de regels die betrekking hebben op de turboliquidatie. Turboliquidatie biedt de mogelijkheid om uw BV of andere rechtspersoon snel op te heffen. Dat kan als er geen baten meer in de onderneming meer zitten. De onderneming oefent dan geen activiteiten meer uit en heeft geen bezittingen meer.

Lees meer »

Belastingaangifte Inkomstenbelasting 2022

Vanaf 1 maart 2023 is het weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. U heeft daarvoor de tijd tot 1 mei. U kunt eventueel uitstel aanvragen waardoor de aangifte uiterlijk 31 augustus 2023 bij de belastingdienst moet worden ingediend.

Lees meer »

Compensatie voor te hoge Box 3 heffing – stand van zaken

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat geen rechtsherstel wordt geboden wanneer geen bezwaar is gemaakt tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2020 waar het er begin dit jaar (nog vóór de energiecrisis) op leek dat er wél compensatie zou worden geboden.

Lees meer »

Prinsjesdag 2022

Dinsdag 20 september 2022 heeft minister Kaag van Financiën namens het kabinet Rutte IV het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

Twee schijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota aangekondigd dat de belastingheffing voor aanmerkelijk belanghouders vanaf 2024 wordt gewijzigd. Er komen twee tariefschijven in box 2. Voor een inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 is het tarief 24,5%, over het meerdere is 31% verschuldigd.

Lees meer »

Rechtsherstel box 3 belasting

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Een brief over hoe dit nieuwe systeem eruit gaat zien is naar het parlement gestuurd. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

Lees meer »