Waarom werken bij VanOoijen? 


Nieuws

Stand van zaken box 3 belasting

De belastingdienst legt momenteel alleen voorlopige aanslagen op over 2021 en 2022. Alleen als uw vermogen uitsluitend bestaat uit banktegoeden ontvangt u een definitieve aanslag.

Lees meer »

Wijziging regels liquidatie rechtspersonen

De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de regels die betrekking hebben op de turboliquidatie. Turboliquidatie biedt de mogelijkheid om uw BV of andere rechtspersoon snel op te heffen. Dat kan als er geen baten meer in de onderneming meer zitten. De onderneming oefent dan geen activiteiten meer uit en heeft geen bezittingen meer.

Lees meer »

Belastingaangifte Inkomstenbelasting 2022

Vanaf 1 maart 2023 is het weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. U heeft daarvoor de tijd tot 1 mei. U kunt eventueel uitstel aanvragen waardoor de aangifte uiterlijk 31 augustus 2023 bij de belastingdienst moet worden ingediend.

Lees meer »

Compensatie voor te hoge Box 3 heffing – stand van zaken

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat geen rechtsherstel wordt geboden wanneer geen bezwaar is gemaakt tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2020 waar het er begin dit jaar (nog vóór de energiecrisis) op leek dat er wél compensatie zou worden geboden.

Lees meer »

Prinsjesdag 2022

Dinsdag 20 september 2022 heeft minister Kaag van Financiën namens het kabinet Rutte IV het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

Twee schijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota aangekondigd dat de belastingheffing voor aanmerkelijk belanghouders vanaf 2024 wordt gewijzigd. Er komen twee tariefschijven in box 2. Voor een inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 is het tarief 24,5%, over het meerdere is 31% verschuldigd.

Lees meer »

Rechtsherstel box 3 belasting

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Een brief over hoe dit nieuwe systeem eruit gaat zien is naar het parlement gestuurd. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

Lees meer »

Belastingplannen coalitieakkoord

VVD, D66, CDA en ChristenUnie publiceerden deze week hun coalitieakkoord. Dat bevat onder andere belangrijke fiscale beleidsvoornemens voor de komende kabinetsperiode 2021-2025. De volgende punten zijn fiscaal van belang.

Lees meer »

Box 3 belasting besparen

Op 1 januari van ieder belastingjaar wordt het saldo van uw bezittingen en schulden bepaald. Uw eigen woning en de eigenwoningschuld tellen hier niet mee. Is de uitkomst van de rekensom hoger dan het heffingsvrij vermogen (€ 50.000 per persoon en € 100.000 voor fiscale partners), dan betaalt u belasting over uw vermogen (box 3-heffing). De fiscus berekent de belastingheffing op basis van een fictief rendement, dus ongeacht het werkelijk door u genoten rendement.

Lees meer »

Prinsjesdag 2021: De wijzigingen

Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om deels thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2 per dag. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming.

Lees meer »