Waarom werken bij VanOoijen? 


Nieuws

Compensatie voor te hoge Box 3 heffing – stand van zaken

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat geen rechtsherstel wordt geboden wanneer geen bezwaar is gemaakt tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2020 waar het er begin dit jaar (nog vóór de energiecrisis) op leek dat er wél compensatie zou worden geboden.

Lees meer »

Prinsjesdag 2022

Dinsdag 20 september 2022 heeft minister Kaag van Financiën namens het kabinet Rutte IV het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

Twee schijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota aangekondigd dat de belastingheffing voor aanmerkelijk belanghouders vanaf 2024 wordt gewijzigd. Er komen twee tariefschijven in box 2. Voor een inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 is het tarief 24,5%, over het meerdere is 31% verschuldigd.

Lees meer »

Rechtsherstel box 3 belasting

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Een brief over hoe dit nieuwe systeem eruit gaat zien is naar het parlement gestuurd. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

Lees meer »

Belastingplannen coalitieakkoord

VVD, D66, CDA en ChristenUnie publiceerden deze week hun coalitieakkoord. Dat bevat onder andere belangrijke fiscale beleidsvoornemens voor de komende kabinetsperiode 2021-2025. De volgende punten zijn fiscaal van belang.

Lees meer »

Box 3 belasting besparen

Op 1 januari van ieder belastingjaar wordt het saldo van uw bezittingen en schulden bepaald. Uw eigen woning en de eigenwoningschuld tellen hier niet mee. Is de uitkomst van de rekensom hoger dan het heffingsvrij vermogen (€ 50.000 per persoon en € 100.000 voor fiscale partners), dan betaalt u belasting over uw vermogen (box 3-heffing). De fiscus berekent de belastingheffing op basis van een fictief rendement, dus ongeacht het werkelijk door u genoten rendement.

Lees meer »

Prinsjesdag 2021: De wijzigingen

Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om deels thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2 per dag. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming.

Lees meer »

Onbelaste vergoeding vaste reiskosten verlengd

De coronamaatregel dat werkgevers aan werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding kunnen geven wordt verlengd tot 1 juli 2021 (was eerder 1 april). Dit is door staatssecretaris Vijlbrief van financiën woensdag 24 maart aangekondigd.

Lees meer »

Uitbreiding corona-steunpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Lees meer »