Hoge Raad uitspraak over box 3 heffing uitgesteld

De Hoge Raad doet niet eerder dan in augustus 2024 uitspraak over het huidige box 3-stelsel en de Herstelwet. De verwachting was dat de Hoge Raad in maart/april de uitspraak zou doen.

Het blijft daardoor langer onduidelijk wat nu precies moet worden verstaan onder ‘werkelijk’ rendement en of de Herstelwetgeving die van toepassing was op de jaren 2017 tot en met 2022 juridisch houdbaar is.

Ondertussen worden belastingaanslagen van belastingplichtigen met box 3 vermogen in veel gevallen niet definitief opgelegd.