Bezwaar maken tegen Villataks

Eigenaren van een eigen woning kunnen de betaalde hypotheekrente aftrekken van hun inkomen, en hebben zo jaarlijks recht op een belastingteruggave. Vanwege de eigen woning moet er echter ook een bedrag worden bijgeteld, het zogenoemde eigenwoningforfait. Dit forfait is voor de meeste huiseigenaren 0,35% van de WOZ-waarde. Heeft de woning een hogere WOZ waarde dan € 1.320.000, dan is de forfaitaire bijtelling 2,35% over het meerdere. Door die hogere bijtelling, ook wel ‘villataks’ genoemd, kan een groot deel van de aftrek van de hypotheekrente komen te vervallen. 

 

Ook voor huiseigenaren zonder hypotheek gaat deze forfaitaire bijtelling steeds meer pijn doen. Tot en met het jaar 2018 werd het eigenwoningforfait op nihil gesteld, als er helemaal of slechts een kleine hypotheekschuld op de woning zat. In dat geval had je dus geen last van de bijtelling, ook niet als die over een deel van de waarde 2,35% bedroeg. Maar vanaf 2019 wordt dit eigenwoningforfait wel in stapjes meegenomen in de belastingaangifte, en wel in 30 jaar tot de volle 100% van het forfait is bereikt. Voor 2024 geldt dat inmiddels 20% van het eigenwoningforfait wordt bijgeteld. Elk volgend jaar wordt dit 3,33% hoger. 

 

De vraag is natuurlijk waarom de bijtelling voor woningen boven een bepaalde waarde hoger is, dan voor woningen met een lagere waarde. Bij invoering van de villataks in 2008 werd als onderbouwing aangevoerd dat bij dure woningen ook sprake is van een beleggingsmotief. Veel mensen kunnen die redenering niet volgen en denken dat de werkelijke reden is om via deze weg de aftrek van hypotheekrente te beperken. Ook houdt de jaarlijkse indexatie van de villataks-grens niet altijd gelijke trend met de snelle stijging van de woningprijzen. Volgens Vereniging Eigen Huis is het aantal mensen dat de villataks betaalt sinds 2015 verviervoudigd. Men verwacht dat dit aantal de komende jaren fors zal toenemen.

 

De huidige wetgeving inzake de hogere bijtelling voor duurdere woningen kan gezien worden als een niet toegelaten inbreuk op het eigendomsrecht. Daarom wordt hier in toenemende mate bezwaar tegen gemaakt. Of er echt sprake is van een dergelijke inbreuk zal uit toekomstige rechtspraak moeten blijken. Om rechten veilig te stellen, kan overwogen worden om bezwaar te maken en eventueel te procederen.

Indien u overweegt ook bezwaar aan te tekenen tegen de bijtelling van 2,35% kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.