Hoge Raad: waardestijging vakantiehuis telt mee in box 3

Op 14 juni 2024 is weer een aantal arresten van de Hoge Raad gepubliceerd over de box 3 waarin een verdere verduidelijking wordt gegeven op de 6 juni-arresten. Zie ook ons nieuwsbericht hierover.

 

Op 14 juni deed de Hoge Raad uitspraak over een kwestie betreffende een vakantiewoning. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de waardestijging van de vakantiewoning meetelt als werkelijk rendement in box 3. Daarbij werd gekeken naar de stijging van de WOZ-waarde.

Het werkelijke rendement omvat niet alleen de voordelen die worden getrokken uit vermogensbestanddelen in box 3 , zoals rente, dividend en huur, maar ook de positieve en negatieve waardeveranderingen van zulke vermogensbestanddelen. Deze waardeveranderingen behoren ook tot het werkelijke rendement indien de belastingplichtige ze nog niet heeft gerealiseerd.

 

Helaas is er nog geen duidelijkheid over de waardering van het eigen gebruik van de vakantiewoning. Bij eigen gebruik zijn er geen huurinkomsten. Bestaat het werkelijk rendement dan alleen uit de eventuele waardestijging/-daling van de WOZ waarde van de vakantiewoning? Of is het ‘woongenot’ van de eigen vakantiewoning toch in geld uit te drukken? Dit is een vraag die momenteel nog niet is beantwoord.

 

Heeft u ondertussen vragen? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij VanOoijen.