Stand van zaken box 3 belasting

Pauze opleggen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022

De belastingdienst legt momenteel alleen voorlopige aanslagen op over 2021 en 2022. Alleen als uw vermogen uitsluitend bestaat uit banktegoeden ontvangt u een definitieve aanslag.

In alle andere gevallen - u heeft bijvoorbeeld beleggingen of onroerend goed – krijgt u een voorlopige aanslag. Dit geldt zowel voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een teruggaaf als voor voorlopige aanslagen die leiden tot een te betalen bedrag. Daarmee wordt voorkomen dat u langer op uw geld moet wachten of dat  - bij een betaling – over een langere periode belastingrente moet betalen. Verzoeken om herziening van een voorlopige aanslag worden voorlopig afgewezen. Zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de lopende procedure over de box 3 heffing zal de belastingdienst definitieve aanslagen gaan opleggen. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige procedures.

 

Bezwaarschriften toch wel summier motiveren

Het voorgaande geldt dus alleen voor de jaren 2021 en 2022, dus niet voor oudere jaren. Definitieve aanslagen over oudere jaren worden nog dus nog wel op gebruikelijke wijze opgelegd door de belastingdienst. Daartegen kan het tijdig aantekenen van bezwaar wel zinvol zijn. In ons eerdere nieuwsbericht vermelden wij dat het aantekenen van pro forma bezwaar voldoende was om uw rechten veilig te stellen. Inmiddels is in overleg tussen belangenorganisaties, koepelorganisaties van belastingadviseurs en accountants en de belastingdienst afgesproken dat in dit bezwaarschrift wel moet worden vermeld dat het bezwaar ziet op 1) de box 3 heffing en 2) ook moet worden vermeld in welke vermogenscategorie het fictieve rendement volgens u onjuist is berekend door de belastingdienst. U hoeft dit bezwaar niet verder – cijfermatig - te onderbouwen.

 

Heeft u vragen over de box 3 belasting in uw persoonlijke situatie?

Neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs.