Wettelijke controle van de jaarrekening

Door overheid of derden worden voor de meest uiteenlopende zaken accountantsverklaringen gevraagd. Het kan hierbij gaan om een accountantsverklaring voor een BV, een stichting of bijvoorbeeld een VVE aangaande de jaarcijfers, maar ook verstrekking van een subsidie, een financiering, een juridische fusie of splitsing. 

Indien uw vennootschap twee achtereenvolgende jaren voldoet aan twee van de drie volgende criteria is er sprake van een wettelijke verplichting tot controle van de jaarrekening. Dit zijn: een omzet € 12 miljoen, een balanstotaal van € 6 miljoen en 50 werknemers.

Bij een controle van een jaarrekening die op basis van de omvangscriteria van de wet controleplichtig is, geldt een tarief vanaf € 12.000 (exclusief omzetbelasting). Het tarief is uiteraard verder afhankelijk van de omvang, aard en complexiteit van de organisatie.

Bespreking van de conceptjaarrekening en de bij de controle gesignaleerde adviezen (de managementletter) zijn hierbij uiteraard inbegrepen, evenals de deponering bij de Kamer van Koophandel. Dit gaat digitaal middels SBR Assurance.

Voor uitwisseling van berichten – zoals de (concept) jaarrekening – maken wij gebruik van een digitale portal. Via deze portal kunnen ook stukken digitaal worden aangeleverd. 

Het betreft specifiek maatwerk. Veelal wordt ons ook gevraagd de jaarrekening op te maken. De kosten hiervoor zijn niet in het hierboven genoemde bedrag inbegrepen.

Vrijwillige controle van de jaarrekening

Bij een vrijwillige controle is vaak sprake van een beperkte omvang van de onderneming en bijbehorende balansposten.  Zolang u niet twee achtereenvolgende jaren voldoet aan twee van de drie volgende criteria, is er geen sprake van een wettelijke plicht tot controle van de jaarrekening: omzet € 12 miljoen, balanstotaal € 6 miljoen en 50 werknemers.

Het betreft uiteraard altijd specifiek maatwerk. Veelal wordt ons ook gevraagd de jaarrekening op te maken.

Het tarief voor het controleren van de vrijwillige jaarrekening is vanaf € 8.000 (exclusief omzetbelasting).

In onze klantportefeuille hebben wij een aantal kleine stichtingen. Deze hebben vaak een beperkt aantal posten in de jaarrekening, waardoor deze voor een lager bedrag worden gecontroleerd.

Dit indicatieve bedrag is exclusief werkzaamheden voor het opmaken van de jaarrekening. Uiteraard is bespreking van de concept jaarrekening en de controlebevindingen inbegrepen.

Subsidieverklaring

Het tarief voor een Subsidieverklaring is afhankelijk van het doel waarvoor de verklaring benodigd is, de omvang en de door de subsidiegever gestelde eisen. Het tarief is vanaf € 2.500 (exclusief omzetbelasting).

 

VanOoijen voert ook de controle van jaarrekeningen voor stichtingen uit. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, neem dan contact op met één van onze adviseurs.