Advies & Overige diensten

Overige diensten kunnen bestaan uit controle werkzaamheden (bijvoorbeeld een verklaring bij een subsidie), onderzoek bij een prognose, het opstellen van tussentijdse cijfers of advieswerkzaamheden.

Omdat wij graag zo transparant mogelijk willen zijn, geven wij u onderstaand richtprijzen voor onze dienstverlening. Deze prijzen moet u zien als een indicatie, het blijft altijd maatwerk op basis van omvang.

Aandelenwaardering

De heer P.J.M. van der Aar is Register Valuator en uit dien hoofde zijn wil lid van het NirV, de beroepsvereniging van Register Valutors. Binnen ons kantoor houdt de heer van der Aar zich bezig met waardebepalingen van bedrijven.

De omvang van de werkzaamheden hiervoor hangt af van de diepgang waarmee de waardering dient te worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het NIRV.

Het opstellen van een indicatieve waardebepaling geldt een vanaf tarief van € 7.000

De exact uit te voeren werkzaamheden stemmen wij graag met u af.

Prognose

Hieronder valt bijvoorbeeld het onderzoek toekomst gerichte financiële informatie (NVCOS 3440) afgeven van een verklaring bij een prognose’.  Deze verklaring wordt vaak afgegeven in het kader van het verstrekken van een financiering.

Het tarief is vanaf € 1.950 (exclusief omzetbelasting).

Tussentijdse cijfers

Het opmaken van tussentijdse cijfers (afhankelijk van omvang van de onderneming), vanaf € 1.500.

Due Diligence

Bij een (voorgenomen) bedrijfsovername wordt gevraagd een boekenonderzoek te doen van de administratie van het te kopen bedrijf. Dit onderzoek doen wij altijd in samenwerking met onze klant, waarbij wij ons richten op de financiële en fiscale aspecten en de klant zich richt op de bedrijfsvoering van de over te nemen partij. Ervaring leert dat dit een goede wisselwerking geeft en bovendien voor de klant kosten bespaart.

Omdat de omvang van de werkzaamheden sterk afhankelijk is van aard en omvang van de vennootschap, kunnen wij hier op de website geen tarief vermelden.

Overige werkzaamheden

Overige specifieke werkzaamheden kunnen wij ook op basis van een vaste prijsafspraak aanbieden, indien de omvang van de werkzaamheden zich vooraf goed laten inschatten.