Opstellen jaarrekening

Wij stellen voor u de jaarrekening op en geven daarbij een samenstellingsverklaring af. Deze samenstellingsverklaring is een kwaliteitskeurmerk. Financiers eisen daarom vaak een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Het is ook een kwaliteitskeurmerk naar andere stakeholders toe.

Wij stellen niet alleen uw jaarrekening samen, we geven ook concrete adviezen ter verbetering van uw administratie. Wij begeleiden uw financiële planning. Wij leiden u op in het lezen van de jaarrekening, uw spoorboekje naar de toekomst van uw bedrijf.

Omdat wij graag zo transparant mogelijk willen zijn, geven wij u onderstaand richtprijzen voor onze dienstverlening. Deze prijzen moet u zien als een indicatie, het blijft altijd maatwerk op basis van omvang en complexiteit.

Bespreking van concept jaarrekening, opmaak van publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel, notulen jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, alsmede het gebruik van de elektronische portal voor gegevensuitwisseling en digitale deponering bij Kamer van Koophandel (XBRL) zijn inbegrepen.

In onze elektronische portal kunt u ook uw jaarrekeningen inzien of goedkeuren. De portal kan ook gebruikt worden voor (beveiligde) gegevensuitwisseling.