Hoge Raad geeft uitspraak in fiscaliteit AirBnB

Fiscaal was relevant hoe een verhuurder via Airbnb moet worden gekwalificeerd. Is de belastingplichtige belegger of moet er toch verder worden gekeken? Dit was van belang om te bepalen of er in box 3 of box 1 belasting werd betaald.  Het onderscheid tussen beleggen en ondernemen werd, naast het ondernemersbegrip, gemaakt middels de norm ‘’meer dan’’ normaal vermogensbeheer. De toepassing van deze norm was altijd lastig.

Op 18 september 2020 is er nu door de Hoge Raad duidelijkheid geschept. Het ging om de verhuur van een tuinhuis. Voor een bedrag van 3564 euro verhuurde een Nederlands echtpaar hun tuinhuis aan Amerikaanse toeristen. De inspecteur was van mening dat het ging om box 1 inkomen, de belastingplichtige bestreed dit en ging in beroep. Volgens de Hoge Raad is het echter zo dat er gewoon geld wordt verdiend met de eigen woning. Dat het om een deel gaat, kamer of tuinhuis, maakt niet meer uit.

Tijdelijke verhuur via Airbnb is altijd box 1 vermogen en voor die tijdelijke verhuur geldt een 70% regeling. Dit houd in dat over 70% van de huuropbrengsten moet worden afgerekend in box 1. Niet meer van belang is ook of het gehele of slechts een deel van de woning wordt verhuurd. Eerdere uitspraken van rechters zijn vernietigd. Ook de kamerhuurvrijstelling lijkt de Airbnb- verhuurder niet te helpen. Deze is immers bedoeld voor huurders die er niet voor korte duur verblijven. Het moet gaan om een huur die niet hoger is dan 5.506 euro en het gedeelte dat u verhuurt, maakt deel uit van uw woning en vormt geen zelfstandige woning. Tevens zijn zowel u en de huurder tijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente op het adres van uw woning. De verhuur is dus niet van korte duur, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij verhuur aan vakantiegasten.

Schrale troost voor de AirBnB verhuurder is wel dat de gemaakte kosten die zijn gemaakt voor de verhuur aftrekbaar zijn. Gedacht moet worden aan gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder, aan de huurder verleende service zoals schoonmaken en wassen, kosten voor advertenties en provisie. Deze kosten mogen nog van de huuropbrengst worden afgehaald. Dat geldt helaas niet voor de vaste kosten als onderhoud en afschrijvingskosten.

Wilt u weten hoe uw situatie verandert? neem dan contact op met de belastingadviseurs van VanOoijen.