Werkkostenregeling verruimt in 2020

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt gewoon het percentage van 1,2%.

Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Gedachte achter deze verruiming is dat werkgevers thuiswerken beter kunnen faciliteren. Gedacht kan worden aan internet indien meer dan 10% zakelijk, monitors en andere apparatuur voor thuis, werkruimte, maar ook beveilig en virusscanners. Het mooie van de werkkostenreling is dat werkgever en werknemer onderling kunnen overleggen over waar in dient te worden geïnvesteerd.

Let wel op! Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden. De keuze voor het aanwijzen als eindheffingsloon is wel beperkt door het gebruikelijkheidscriterium. Wijkt de omvang van het aangewezen eindheffingsloon in meer dan belangrijke mate (30%) af van hetgeen gebruikelijk is, dan moet dit loon toch bij de werknemer worden belast. Uitkeringen/verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk.

Niet alles wat de werkgever geeft valt automatisch onder de werkkosten regeling. Er zijn zogenaamde gerichte vrijstellingen die buiten de regeling vallen. Voorbeelden zijn kilometervergoeding tot 19 cent per kilometer en studie en opleidingskosten. Bepaalde verstrekkingen mag u op nul waarderen. Voorbeelden zijn vakliteratuur, ov kaarten en laptops indien meer dan 90% zakelijk gebruikt. Loon in natura wordt gewaardeerd op de factuurwaarde.

Wilt u profiteren van de verruimde werkkostenregeling en bent u opzoek naar fiscaal advies? Neem dan contact op met de belastingadviseurs van VanOoijen.