Financieel Corona Update 10-12-2020

Gisteren maakten de overheid bekend dat de steunmaatregelen die zouden eindigen per 1 januari 2020 worden verlengd. De maatregelen worden vooralsnog verlengd tot juli 2020. In het derde steunpakket lopen onder meer de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm door tot eind juni 2021.

Het voornemen is dat het pakket automatisch meebeweegt met de ontwikkelingen van de coronacrisis. Zo recent als eergister werd daarom besloten het steunpakket aan te passen. Daarvoor is 3,7 miljard extra geld uitgetrokken. Het derde steunpakket loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021, de aanvraagperiode verschilt per regeling. Zowel de NOW als de verlengde TVL worden in de plannen in 3 periodes van 3 maanden verdeeld.

NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en is verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. De referentiemaand voor alle 3 de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Wil je NOW aanvragen? Het UWV voert de regeling uit. Sinds 16 november 2020 is aanvragen, ook met terugwerkende kracht mogelijk voor de periode oktober t/m december 2020.

Een aantal voorwaarden zijn gewijzigd per 1 oktober 2020. Nog niet alle voorwaarden zijn uitgewerkt tot eind juni volgend jaar, maar op dit moment is dit al duidelijk:

  • Inspanningsplicht omscholing bij ontslag, bedrijven die werknemers ontslaan maar zich niet inspannen om die werknemers naar nieuw werk te begeleiden, krijgen een korting van 5% op hun NOW-uitkering. Deze korting komt in de plaats van de ontslagboete uit eerdere versies van de NOW-regeling.
  • Vergoeding gaat omlaag. Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Vanaf oktober is dat binnen de NOW 3 80%.
  • Subsidiekorting geschrapt. Je krijgt geen korting meer op je subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen.
  • Lagere maximale vergoeding in tijdvak 3. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak april, mei, juni 2021, worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon

Tozo 3

De Tozo krijgt opnieuw een vervolg, met aangepaste voorwaarden. Binnen het derde steunpakket loopt de Tozo 3 door tot eind maart 2021. Vanaf 1 april 2021 tot eind juni 2021 geldt Tozo 4. Over Tozo 4 wordt begin 2021 informatie bekendgemaakt. Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat de Tozo 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet, tot maximaal 10.157 euro voor Tozo 1,2 en 3 gezamenlijk. Net als bij de Tozo 1 en 2 neemt je woongemeente de aanvraag in behandeling. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.

De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Het plan was daar een vermogenstoets aan toe te voegen, maar die voorwaarde is uitgesteld tot 1 april 2021 (Tozo 4). Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets op dit moment niet gepast.

Tozo 3-ontvangers kunnen aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Per 1 januari wordt daarmee gestart.

Eind juni 2021 eindigt de Tozo. Vanaf 1 juli wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) opnieuw ingesteld. Ook die regeling loopt via gemeenten.

TVL

De TVL, die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. De looptijd wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO.

Eind oktober besloot het kabinet de TVL uit steunpakket 3 tijdelijk te verruimen. De TVL wordt opengesteld voor alle sectoren, zodat ook indirect getroffen bedrijven compensatie krijgen. Daarvoor is 140 miljoen euro gereserveerd, bovenop de 600 miljoen euro die eerder apart was gezet.

Daarnaast krijgen horecabedrijven een eenmalige compensatie om gemaakte voorraad- en aanpassingskosten te vergoeden die waren bedoeld om bedrijven coronaproof te maken. Ongeveer 800 bedrijven in de evenementenbranche krijgen een eenmalige extra vergoeding van gemiddeld 14.000 euro.

Begin december werd hieraan toegevoegd dat het subsidiepercentage meebeweegt met het omzetverlies. Eerder was het vastgestelde percentage 50%. In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 ligt dit percentage tussen de 50 en 70%. Ook blijft de verruiming van SBI’s t/m het einde van het eerste kwartaal van 2021 van kracht.

Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari t/m maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april, mei en juni. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes.

Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 3.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden. In het tweede steunpakket was dat 4.000 euro in 4 maanden. Het maximale bedrag wat je aan subsidie kunt ontvangen is verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro.

Maatregel tot uitstel van belasting verlengt

Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel was mogelijk tot 1 oktober. Daarmee liep voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af.  Eergister maakte het kabinet echter bekend dat de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 april 2021.

Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is er een aflossingsregeling van 36 maanden, vanaf 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling. Voor die aflossingsperiode van 36 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente aangepast naar 4% voor alle belastingen. Dit geldt dus ook voor de vennootschapsbelasting, die vanaf 31 december 2021 teruggaat naar het oude tarief van 8%.

Heeft u vragen over de steunmaatregelen omtrent corona, of bent u opzoek naar advies?

Neem dan contact op met de VanOoijen Accountants en Belastingadviseurs.