Twee schijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota aangekondigd dat de belastingheffing voor aanmerkelijk belanghouders vanaf 2024 wordt gewijzigd. Er komen twee tariefschijven in box 2. Voor een inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 is het tarief 24,5%, over het meerdere is 31% verschuldigd.

 

In box 2 betalen aandeelhouders met een belang van 5% of meer in een het aandelenkapitaal van een vennootschap belasting over (bijvoorbeeld) een uitkering van dividend uit de BV. Het tarief speelt onder meer een rol bij het vaststellen van het salaris van de directeur-grootaandeelhouder. Daarbij wordt vaak een afweging gemaakt tussen het verhogen van het salaris (belast in box 1) of het uitkeren van dividend (belast in box 2). Bij de keuze voor dividend speelt overigens niet alleen de box 2 heffing een rol, maar ook de belastingdruk in de vennootschap zelf.

 

Verder is deze aangekondigde wetswijziging ook relevant voor de aanmerkelijk belanghouders die geld van hun BV geld hebben geleend. Ingeval de schuld aan de eigen BV hoger is dan € 700.000 wordt het meerdere vanaf 2023 door de belastingdienst aangemerkt als excessief leningsdeel. Dit excessieve deel wordt in 2023 automatisch in box 2 belast. De belastingdienst stelt het excessieve deel vast naar de situatie op 31 december 2023. Bestaande eigenwoningschulden tellen overigens niet mee. De introductie van de tweede tariefschijf in box 2 werkt naar verwachting als een stimulans voor deze groep aanmerkelijk belanghouders om hun schuldpositie voor eind 2023 versneld af te bouwen.

 

Wilt u meer weten over de impact die bovenstaande wijziging in de belastingwetgeving op u zal hebben, neemt u dan contact op met een van onze fiscalisten.