Afrekening NOW subsidie vanaf 7 oktober

Vanaf 7 oktober kunnen de NOW 1 subsidies worden afgerekend. De definitieve afrekening dient in sommige gevallen te worden gecontroleerd en voorzien te worden van een accountantsverklaring, in andere gevallen gelden minder zware eisen en kan volstaan worden met een deskundigenverklaring of is helemaal geen verklaring bij de afrekening nodig.

Met alle afrekeningen, berekeningen, deskundigenverklaringen en accountantsverklaringen van NOW 1, 2 en 3 – kunnen wij u van dienst zijn.

Wij zetten onderstaand voor u uiteen wat de tijdslijnen zijn en wat u van uw accountant nodig heeft.

Het afrekenen – in de tijd - van NOW 1, NOW 2, NOW 3 en NOW 4 is in onderstaand schema weergegeven:

Vervolgens is de vraag of u een derdenverklaring (deskundigenverklaring) nodig heeft of een accountantsverklaring, of wellicht helemaal geen verklaring. Het antwoord op deze vraagt hangt af van de hoogte van de (voorschot)subsidie die u heeft aangevraagd:

  • heeft u een voorschot aangevraagd van maximaal €20.000 ( dit komt overeen met een definitieve afrekening van maximaal €25.000 op basis van een 80% voorschot door het UWV), dan heeft u geen verklaring van een accountant of een andere deskundige nodig. Het UWV onderzoekt deze aanvragen en afrekeningen steeksproefsgewijs;
  • Indien u een voorschot heeft aangevraagd die ligt tussen de €20.000 en de €100.000 (overeenkomend met een definitieve afrekening die ligt tussen de €25.000 en €125.000), dan heeft u een derdenverklaring nodig. Deze kan door ons kantoor worden afgegeven ten behoeve van uw definitieve afrekening;
  • Is het door u aangevraagde voorschot meer dan €100.000, dan bent u verplicht een accountant in te schakelen bij de afrekening van de NOW. In dit geval is onderstaand schema van toepassing.

Artikel 6a in bovenstaand schema ziet op de situatie dat op groepsniveau een omzetdaling van minder dan 20% is gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode, maar op werkmaatschappij niveau wel een NOW aanvraag is ingediend.

 

Mocht u er op basis van bovenstaande informatie niet uitkomen welke situatie op u van toepassing is, neemt u dan contact met ons op of bel naar (023) 544 03 83.

 

Voor meer NOW informatie click hier.