Liquiditeitprognose

Een goede liquiditeitsprognose is onmisbaar indien u bijvoorbeeld een krediet aanvraagt bij uw bankier. Maar ook voor belangrijke bedrijfsbeslissingen is een goede liquiditeitsprognose onontbeerlijk. U krijgt belangrijke input voor antwoorden op vragen als: "Kan ik dividend uitkeren, een bepaalde investering nog doen en is het handig om extra af te lossen op mijn leningen?"

De voordelen van een liquiditeitsprognose bij VanOoijen

  • Snel schakelen: we hebben veel ervaring met liquiditeitsprognoses en kunnen zo nodig snel met een prognose komen die een bank of andere stakeholder tevreden stelt
  • Geen onnodig hoge investering voor u omdat we uit ervaring weten welke elementen we wel of juist niet kunnen weglaten in een prognose. Geen gigantische modellen dus die een vermogen kosten maar een prognose waarmee uw financiering slaagt
  • Een zeer ervaren adviseur aan uw zijde bij onderhandelingen en gesprekken met de financieringspartij.

Cash flow optimalisatie

Uw uitdaging
U heeft geen helder inzicht in uw geldstromen, waardoor uw bedrijf bijvoorbeeld weleens in betalingsmoeilijkheden komt. Of u wilt misschien investeren of een nieuwe bedrijfsactiviteit opzetten, maar weet niet of uw bedrijf zelf het benodigde geld kan opbrengen of dat u extern moet gaan financieren.

Hoe VanOoijen u helpt
De uitgangspunten van uw situatie verwerken we in een (relatief) eenvoudig Excel model. Het model stellen we zo op, dat u zelf de inputvariabelen kunt wijzigen en vervolgens kunt zien wat het effect is op de kasstromen van uw bedrijf. Zo kunt u zelf eenvoudig zien of en wanneer u financiering nodig heeft bijvoorbeeld. Uiteraard kunnen wij, afhankelijk van de ontwikkelingen, het model periodiek bijwerken zodat u telkens een up-to-date inzicht heeft.

Wat  levert het u op

  • Controle over uw liquiditeit zodat u niet onverwacht in geldproblemen komt
  • Actueel inzicht in de haalbaarheid van uw (investerings-)voornemens
  • Inzicht in de effecten van bijvoorbeeld snellere of tragere betaling van uw debiteuren
  • Actueel inzicht in uw financieringsbehoefte