Digitale services English

Rechtsvorm advocaten, artsen en andere vrije beroepers

Eén van de vraagstukken van professionals als artsen, advocaten en architecten is de structuur waarbinnen de onderneming moet worden gevoerd. De juiste juridische en fiscale structuur is sterk afhankelijk van de aard van de onderneming en de persoonlijke wensen van de vrije beroeper. Zo is het mogelijk om de onderneming te starten in de inkomstenbelasting. Op zich flexibel, snel en met de zelfstandige aftrek en ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting ook fiscaal aantrekkelijk. Echter, ondernemen is niet zonder risico en de ondernemer in de eenmanszaak is hoofdelijk aansprakelijk. Ook kan worden gekozen voor de BV of de NV. De persoonlijke aansprakelijkheid van de professional is dan beter afgeschermd. Er is nog tal van argumenten om juist wel of juist niet voor een bepaalde structuur te kiezen. Wij adviseren u graag in het maken van de juiste keuze met onder meer de volgende diensten:

  • Advisering rechtsvorm (eenmanszaak, BV, VOF e.d.)
  • Opstellen en controleren samenwerkingscontracten en VAR-verklaringen
  • Advisering mogelijkheden fiscale eenheid omzetbelasting en vennootschapsbelasting
  • Begeleiden oprichten onderneming

Eenmanszaak of bv?

Veel vrije beroepers zoals advocaten, architecten en artsen vragen ons om advies bij de keuze van hun ondernemingsvorm. Als gevolg van onder meer de introductie van de MKB-winstvrijstelling is het omslagpunt om voor een bv te kiezen (i.p.v. een eenmanszaak), veranderd. In de regel geldt dat een BV-structuur bij lage winsten onaantrekkelijk is. Als gevolg van de MKB-winstvrijstelling en de zogeheten zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting, blijft de belastingdruk bij relatief lage winsten zeer beperkt of zelfs nihil. Voor bepaalde vrije beroepers kan het daarom aantrekkelijk zijn te overwegen om terug te gaan vanuit een BV rechtsvorm naar een eenmanszaak. Uiteraard spelen bij de keus tevens andere factoren, zoals aansprakelijkheid. Een groot voordeel van een bv ten opzichte van een onderneming in de inkomstenbelasting is dat als het misgaat, de crediteuren in beginsel alleen aanspraak kunnen maken op het ondernemingsvermogen. In de inkomstenbelasting zit ook het privévermogen van een ondernemer in de risicosfeer.