Digitale services English

Geen sociale premies werknemersverzekeringen voor DGA met minderheidsbelang

02-05-2019
Geen sociale premies werknemersverzekeringen voor DGA met minderheidsbelang
Om te kunnen spreken van een dienstbetrekking moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:
  1. De werknemer is verplicht om persoonlijk arbeid te verrichten;
  2. Er bestaat Een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever;
  3. De werknemer krijgt voor zijn verrichte arbeid loon uitbetaald.
Wanneer een bestuurder (DGA) met een minderheidsbelang in een vennootschap werkzaamheden verricht is sprake van gezagsverhouding tussen de DGA en de vennootschap. Immers de bestuurder kan zijn eigen ontslag in de algemene vergadering als minderheidsaandeelhouder niet tegenhouden. In deze situatie is de vennootschap verplicht om premies voor de werknemersverzekering in te houden.

Per 15 januari 2019 heeft het Hof Den Haag uitspraak gedaan inzake de werknemersverzekeringen in de situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van een managementstructuur.

In de casus van het Hof betrof het een managementstructuur waarbij een DGA in loondienst is bij zijn eigen holding. De holding is vervolgens bestuurder van de werkmaatschappij. De DGA voert werkzaamheden uit namens zijn eigen holding op grond van een managementcontract tussen de persoonlijke holding en de werkmaatschappij. Voor deze situatie is het de vraag of de arbeidsverhouding tussen de werkmaatschappij en de DGA als dienstbetrekking moet worden gezien.

Het Hof oordeelde dat zowel de contractuele vormgeving als de feitelijke uitvoering beide van belang zijn om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Het Hof oordeelde dat de managementstructuur voldoende realiteitsgehalte bevatte dat fiscaal niet genegeerd mag worden. Dit betekent dat de bestuurder met het minderheidsbelang niet in dienst was bij de werkmaatschappij. De inhoudingsplicht voor de werknemersverzekeringen verviel dan ook voor de werkmaatschappij.

Bent u een minderheidsbelanghouder met een managementcontract en draagt u nu premies werknemersverzekeringen af dan is het mogelijk dat het UWV u desondanks geen recht geeft op WW, ZW, WIA en WAO uitkeringen.

Heeft u advies nodig over premies werknemersverzekeringen in uw situatie, neem dan contact op met Van Ooijen.