Fiscaal advies Stichtingen en Verenigingen:

Stichtingen en verenigingen hebben te maken met een breed fiscaal spectrum van inkomsten-, schenk- en erfbelasting, maar ook omzetbelasting en vennootschapsbelasting spelen fiscaal mogelijk een rol bij stichtingen en verenigingen. De wijziging van de Successiewet en de inwerkingtreding van het APV regime per 1 januari 2010 heeft de positie van doelvermogens, waaronder bepaalde stichtingen en trusts, in het fiscale landschap volledig veranderd.

 

VanOoijen Belastingadviseurs kan u ondersteunen bij:

  • Het beoordelen van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht;
  • Ondernemerschap voor BTW van een stichting of vereniging;
  • Het optimaliseren van terug te vorderen BTW op grond van het besluit van 25 november 2011 nr. BLKB 2011/641M;
  • Het opzetten van een juridische structuur met een stichting administratiekantoor;
  • Afstemmen ANBI en SBBI status met Belastingdienst.

 

Wilt u een optimale benutting van uw fiscale mogelijkheden? Of wilt u fiscaal advies over een vereniging, (familie)stichting of afgezonderd particulier vermogen (APV)?

Neem dan contact op met VanOoijen Belastingadviseurs in Haarlem.

Voor een adviesgesprek geldt een basistarief van € 250 (exclusief BTW). Voor uitgebreider advies geldt een uurtarief van € 110  tot € 235 (exclusief BTW).