Digitale services English

Kansen voor innoverende ondernemers

Ontwikkelt u een innovatief product of dienst? Dan kunt u gebruik maken van twee fiscale subsidies die uw huidige en toekomstige belastingdruk flink doen dalen. Dit zijn de innovatiebox en WBSO loonkosten subsidie (S&O-verklaring).

Toepassing van deze fiscale subsidies versnelt  uw groei en verhoogt uw netto resultaat door:
  • minder  loonbelasting af te dragen, tot soms maar liefst 50% van de loonsom
  • minder vennootschapsbelasting te betalen, van een tarief van 25% naar 7%

Zekerheid vooraf

Wilt u zekerheid vooraf over de toepassing van de fiscale faciliteiten? Met de belastingdienst kan voor een periode van meerdere jaren overeenstemming worden bereikt over de toekenning aan de innovatiebox. Denk aan een toerekening van een vast percentage van het bedrijfsresultaat aan de innovatiebox.

Wat kan VanOoijen voor u betekenen?

Wij kunnen voor u inventariseren of u mogelijk in aanmerking komt voor de innovatiebox. Als u innovatieve werkzaamheden verricht en hiervoor een WBSO-subsidie ontvangt, is dit al snel het geval. Dit geldt ook als u in bezit bent van patenten, octrooien of kwekersrechten. Vervolgens kunnen wij u begeleiden met de aanvraag van de innovatiebox en de te voeren gesprekken met de belastingdienst. In dit traject zal dan ook de toerekening van de voordelen aan de innovatiebox worden besproken. Bij een positieve uitkomst kunnen wij u ook begeleiden bij de verwerking van de innovatiebox in de aangiften vennootschapsbelasting en de uitwerking in de fiscale positie in de jaarrekening. Wij hebben tevens contacten met subsidieadviseurs die het traject van de WBSO-subsidie kunnen begeleiden.