Digitale services English

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling houdt kort gezegd in dat u als werkgever per jaar 1,2% van uw jaarloonsom kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Vergoedingen en verstrekkingen die hierboven uitkomen worden belast met een eindheffing in de loonbelasting van 80%. Hierop geldt wel een groot aantal uitzonderingen die zijn vrijgesteld of (deels) onbelast.

Alle vroegere regels voor fiscale vergoedingen en verstrekkingen zijn komen te vervallen, zoals de fietsregelingen en de feestdagenregeling. In een aantal gevallen komen ook in het verleden afspraken met de belastingdienst te vervallen.


De valkuilen en kansen op een rij

  • Vaste kostenvergoedingen: in veel gevallen moet u deze opnieuw onderbouwen. Als u dat ten onrechte nalaat, kan dat tot forse naheffingen leiden
  • Lunch- en kantinekosten: koopt u broodjes voor personeel, of heeft u een kantine, dan kan het zijn dat (een deel) van de lunches belast is. Dit kan worden voorkomen.
  • Cafetariaregelingen zijn fiscaal helemaal anders geworden. Het is nog wel mogelijk om het een en ander zo te regelen dat bijvoorbeeld een fiets aan personeel onder de cafetaria niet tot heffing leidt (bijvoorbeeld via onbelaste kilometervergoeding), maar daar moet goed naar gekeken worden. Laat u hier echt goed over adviseren.
  • Bedrijfsfeesten: deze zijn onder voorwaarden vrijgesteld op eigen terrein, als ze te scharen zijn onder maatschappelijke uitjes en (deels) als er zakelijke elementen in zitten.
  • Mobiele telefoons, laptops, tablets en vergoeding voor een internetverbinding thuis bijvoorbeeld zijn vrijgesteld mits noodzakelijk geacht voor de dienstbetrekking. Vraag bij ons na wanneer dit het geval is bij twijfel.
  • Parkeerplaatsen en parkeervergoedingen kunnen bij privéauto's van werknemers tot heffing leiden in de situatie dat er ten aanzien van de parkeerplaats geen ARBO verantwoordelijkheid is door de werkgever. Dit verschilt van geval tot geval.
  • Met bonussen onder de werkkostenregeling kunt u flinke tariefsvoordelen behalen ten opzichte van regulier verlonen. Maar de fiscus is wel streng bij bonusverstrekking onder de Wkr. Wij adviseren u graag bij uw bonusbeleid onder wkr.

Uiteraard kunnen wij u begeleiden met het inventariseren van de gevolgen van de werkkostenregeling. Daarvoor kunnen we, samen met u, een stappenplan opstellen en, zo mogelijk, nadelige gevolgen beperken. Graag zijn wij u van dienst bij uw vragen over en uitdagingen met de werkkostenregeling.