Bezwaar aanslag box 3 heffing?

U vraagt zich misschien af of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Momenteel legt de belastingdienst veel definitieve aanslagen op waarin box 3-inkomen is opgenomen. Het gaat om aanslagen tot en met 2021. Bij het opleggen van de aanslagen vergelijkt de belastingdienst het box 3-inkomen volgens de wet met het box 3-inkomen volgens rechtsherstel. Met de laagste uitkomst van deze twee wordt de definitieve aanslag opgelegd. Zie onze eerdere nieuwsbericht hierover.

Beoordeling definitieve aanslag

Mogelijk wijkt het werkelijk gemaakte rendement (sterk) af van het door de Belastingdienst berekende box 3 inkomen, waardoor u in feite nog steeds teveel box 3 belasting moet betalen.

Het is dan aan te raden om tijdig (binnen 6 weken) bezwaar te maken tegen de opgelegde belastingaanslag. In principe dient een bezwaar direct te worden gemotiveerd, maar als er te weinig tijd is om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen, dan kan ook een zogenaamd pro-forma bezwaar worden ingediend. Het bezwaar wordt dan wel aangetekend, maar tegelijk wordt gevraagd om uitstel te geven voor het motiveren van het bezwaar.

 

Het is mogelijk dat het Ministerie van Financiën op enige moment het besluit neemt om een massaal bezwaar procedure in te richten. U hoeft dan niet meer individueel te procederen. Er wordt dan aangesloten bij andere gerechtelijke procedures.

 

Een andere reden om bezwaar te maken kan zijn dat - door toepassing van het rechtsherstel – een andere verdeling van het box 3 vermogen tussen fiscale partners eigenlijk gunstiger is. De door u en uw partner gekozen optimale verdeling wordt niet door de Belastingdienst automatisch aangepast. U moet hier zelf om vragen binnen de bezwaartermijn. Als het bezwaar alleen ziet op een andere onderlinge verdeling dan kunt u een herziende aangifte indienen.

 

Heeft u vragen over de box 3 heffing? Neem gerust contact op met VanOoijen Belastingadviseurs in Haarlem om uw specifieke box 3 situatie te bespreken.