Geen BTW-ondernemerschap voor commissarissen

Europees Hof: meestal geen BTW-ondernemerschap voor commissarissen.

Afgelopen 13 juni heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan welke grote gevolgen heeft voor commissarissen. In deze zaak ging het om een lid van de Raad van Commissarissen van een stichting. Hij oefent deze werkzaamheden uit naast zijn andere dienstbetrekking.

De vraag waar het hier om ging is of de commissaris zelfstandig een economische activiteit uitoefent. In dat geval is er namelijk sprake van btw-ondernemerschap.

Het Hof geeft allereerst aan dat het feit dat de commissaris slechts één commissariaat uitoefent niet in de weg staat aan het aanwezig zijn van een economische activiteit. Het moet wel gaan om een duurzame activiteit waar een vergoeding tegenover staat. Hiervan is in het geval van commissarissen meestal wel sprake. Vervolgens moet er gekeken worden of er sprake is van zelfstandigheid. In dit geval oordeelde het Hof dat er geen sprake is van ondergeschiktheid. De commissaris werkt namelijk niet met een arbeidsovereenkomst en er zijn geen andere factoren waaruit ondergeschiktheid zou kunnen blijken.

Met andere woorden: de commissaris oogt zelfstandig. Toch concludeert het Hof van Justitie dat de commissaris niet zelfstandig is en daarom geen ondernemer is voor de btw. De commissaris werkt namelijk niet onder zijn eigen naam, waardoor hij geen eigen verantwoordelijkheid heeft. Ook is er geen sprake van enig economisch risico vanwege zijn vaste vergoeding en heeft hij geen invloed op zijn opbrengsten en kosten.

Hoe nu verder?

De uitspraak zal betekenen dat commissarissen en andere toezichthouders veelal geen btw-ondernemer meer zijn. Dit scheelt de administratieve last van het doen van de aangiften omzetbelasting, maar aan de andere kant kan geen voorbelasting meer worden afgetrokken.

Bij btw-vrijgestelde organisaties betekent dit dat de kosten voor een commissaris niet verhoogd worden met niet-verrekenbare btw. Hof Den Bosch moet in deze zaak nog wel uitspraak doen met de conclusies van het Hof van Justitie in haar achterhoofd. De definitieve uitspraak moet dus nog komen waarbij het ook nog de vraag blijft of het hebben van meerdere commissariaten invloed heeft op het btw-ondernemerschap.

De staatssecretaris zal waarschijnlijk zijn beleid over dit onderwerp aanpassen. Deze uitspraak heeft in principe geen invloed op het eventuele ondernemerschap voor de inkomstenbelasting van een belastingplichtige die een veelvoud aan commissariaten heeft.

 

Vraagt u zich af of u btw-ondernemer bent?

Neem dan contact op VanOoijen Belastingadviseurs in Haarlem. U kunt mailen naar adviseurs@ooijen.nl of bellen met Adriaan Daniels op 023- 544 03 83.