De nieuwe belastingsplannen 2020

Zoals ieder jaar is op Prinsjesdagde (de derde dinsdag van september) het Belastingplan voor volgend jaar aangeboden aan de Tweede Kamer.

In onderstaand overzicht vatten wij de hoofdpunten van de wijzigen kort samen.

Inkomstenbelasting:

 • Invoering tweeschijvenstelsel wordt vervroegd naar 37,35% in de eerste schijf tot € 38.507 en 49,5% in de tweede schijf.
 • De zelfstandigenaftrek wordt per 2020 met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 verlaagd naar € 5.000 in 2028.
 • Geen afrekening ultimo 2020 over hybride saldolijfrenten en bepaalde buitenlandse pensioenen; voor zuivere saldolijfrenten eindigt het overgangsrecht wel.
 • Aftrek scholingsuitgaven na 2020 vervangen door subsidieregeling.

 
Loonheffing:

 • Nieuwe gerichte vrijstelling voor verklaring omtrent gedrag.
 • Bijtellingspercentage nulemissieauto’s van 4% naar 8%, tot maximum catalogusprijs € 45.000.
 • S&O-verklaring, aantal aanvraagmomenten per kalenderjaar van drie naar vier.
 • Uiterlijk indienen aanvraag dag voor aanvang S&O werkzaamheden. Let op: voor aanvang januari is dit uiterlijk 20 december.


Werkkostenregeling:

 • Vrije ruimte 1,7% voor loonsom tot € 400.000.
 • Afrekenen in tweede tijdvak nieuwe jaar.
 • Aankoop producten uit eigen bedrijf op basis van waarde economische verkeer.

 
Vennootschapsbelasting:

 • Opstaptarief in de vennootschapsbelasting (tot en met € 200.000) naar 16,5% in 2020 en naar 15% in 2021.
 • Reguliere tarief in de vennootschapsbelasting (> € 200.000) gaat minder (snel) omlaag; blijft 25% in 2020 en gaat naar 21,7% in 2021.
 • Introductie renteaftrekbeperking (minimumkapitaalregel) voor banken en verzekeraars per 1 januari 2020.
 • Verruiming vrijstellingen overheidsondernemingen.
 • Introductie mogelijkheid tot herziening earningsstrippingbeschikking.


Voornemens voor 2021:

 • Effectief tarief innovatiebox van 7% naar 9%.
 • Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (onder meer geen aftrekbaar verlies op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de EU/EER).
 • Afschaffing betalingskorting.

 
Omzet- en overdrachtsbelasting:

 • Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor niet -woningen tot 7%, waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2021.
 • Wet modernisering kleine ondernemersregeling (KOR) waarbij op verzoek geen btw hoeft te worden berekend bij een omzet van minder dan 20.000 euro per jaar.
 • e-books gaan onder het verlaagde tarief van 9% vallen.

 
Bronbelasting:

 • Vanaf 2021 wordt een bronbelasting van 21,7% geheven over rente en royalty’s aan in laagbelastende landen gevestigde groepslichamen.

 
Wilt u weten wat de belastingplannen voor 2020 voor invloed hebben op uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met VanOoijen Belastingadviseurs in Haarlem.

[Bronnen: Belastingplan 2020 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingplan-in-beeld]