Belastingplan 2021 (Prinsjesdag 2020)

Miljoenennota 2021

Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 

Tarieven:

Sinds 2020 kent de inkomstenbelasting slechts twee tariefschijven. Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting is dit jaar (2020) 37,35% en gaat in 2021 iets omlaag naar 37,10% tot 68.507. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%. In combinatie met de verhoging van de algemene heffingskorting (126 euro)  en een verhoging van de  arbeidskorting met (386 euro) moet dit er toe leiden dat de koopkracht toeneemt.

 

Het tarief in box 2 is nu 26,25%. Vorig jaar was al bepaald dat het tarief met ingang van 2021 stijgt naar 26,9%. Door de verhoging van het tarief kan het voordelig zijn om in 2020 nog een dividenduitkering te doen. Overweegt u om in 2020 een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als u gebruik heeft gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag u namelijk geen dividend uitkeren.

 

De systematiek voor het bepalen van het rendement verandert in 2021 niet. Er blijven dus drie schijven aan de hand waarvan de verschuldigde belasting wordt berekend. Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt wel verhoogd van € 30.846 in 2020 naar € 50.000 in 2021. De verhoging van het belastingvrije vermogen is niet van invloed op het wel of niet verkrijgen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Voor het bepalen van het box 3 inkomen voor de toeslagen geldt een heffingsvrij vermogen van € 31.340 (2021).

 

Per 1 januari 2020 is het lage vennootschapsbelastingtarief bij een winst van onder de 200.000 euro verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief is op 25% gelijkgebleven. Per 1 januari 2021 zouden die tarieven verder verlaagd worden naar 15%, respectievelijk 21,7%. Onlangs is echter besloten om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief gaat wel omlaag naar 15%.  Daarnaast worden de tariefschijven aangepast. Het tarief van 25% gaat in 2021 pas gelden bij winsten hoger dan € 245.000

 

Onroerend goed:

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd.

In 2020 kan de hypotheekrente nog tegen 46% worden afgetrokken. In 2021 is het maximale aftrektarief 43%. Voor de bijtelling van het eigenwoningforfait geldt deze tariefverlaging niet. Voor deze bijtelling geldt dus een maximaal tarief van 49,5%.

Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. In plaats daarvan wordt vanaf 2021 het algemene tarief verhoogd naar 8%. Wilt u gaan beleggen in onroerend goed en wilt u nog gebruikmaken van het lagere overdrachtsbelastingtarief? Dan moet het onroerend goed voor 31 december 2020 aan u zijn overgedragen én geleverd! Starters die een huis kopen, hoeven vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Zij kunnen een beroep doen op de vrijstelling als de koper tussen de 18 en 35 jaar is, de koper zelf in de gekochte woning gaat wonen en deze woning het nieuwe hoofdverblijf wordt en de vrijstelling niet eerder gebruikt is.

 

Ondernemers en ondernemingen:

De maximale zelfstandigenaftrek in 2021 bedraagt € 6.670 (2020: € 7.030). Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd dan in het Belastingplan 2020 was opgenomen. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van de arbeidskorting en de verlaging van de inkomstenbelasting.

De werkkostenregeling wordt verder beperkt. Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% (in 2020 is dit tijdelijk 3%).Vanaf € 400.001 is de vrije ruimte 1,2%. Vanaf 2021 wordt het percentage van 1,2% verlaagd naar 1,18%. Het tarief in de eerste schijf blijft 1,7%.

Verder wordt de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting), aantrekkelijker.

De KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) eenvoudiger en wordt de gerichte vrijstelling voor omscholing uitgebreid. De gerichte vrijstelling voor scholing gaat vanaf 2021 ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid, Ex-werknemers.

 

Vervoer en verduurzaming:

Er komt een hogere bijtelling voor elektrische auto’s. Vorig jaar is al aangekondigd dat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs wordt verhoogd. Per 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 12% (2020: 8%) over een maximale waarde van € 40.000 (2020: € 45.000). Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 40.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

Via de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) betalen zowel huishoudens als bedrijven via hun energierekening mee aan investeringen in duurzame energie. De ODE vormt de bron voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie. De ODE-tarieven worden in 2021 en 2022 verhoogd.

 

Overig:

Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om giften die contant zijn betaald in aftrek te brengen. Daarnaast moet u giften kunnen bewijzen met schriftelijke stukken.

In juni is het wetsvoorstel ‘Excessief Lenen’ ingediend. Hiermee worden schulden van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van meer dan € 500.000 belast vanaf 31 december 2023.

 

Wilt u weten wat de belastingplannen van 2021 voor invloed hebben op uw situatie?

Neem dan contact op met de specialisten van VanOoijen.