Verlaging belastingrente niet verlengd!

Ondernemers opgelet!

De belastingrente die sinds corona is verlaagd naar 0.01% zal niet langer worden verlengd na 1 oktober. Dat betekent dat deze vanaf 1 oktober weer 4% zal zijn. De verlaging van de invorderingsrente naar 0.01% wordt wel verlengd tot 31 december 2021.

Ons inziens leidt deze situatie tot onrechtvaardigheid. Goed ook dat Helma Lodders (VVD), daarover Kamervragen heeft gesteld aan de staatssecretaris van financiën. Er zijn een aantal problemen die leiden tot deze onrechtvaardigheid.

Ten eerste leidt de situatie waarin er 2 verschillende tarieven zijn tot rechtsongelijkheid. Ondernemers die immers geen voorlopige aanslag hebben gehad en geen uitstel van betaling hebben gevraagd krijgen immers te maken met een hoger tarief dan de ondernemer die dit wel heeft gedaan. Dit terwijl zij economisch niet van elkaar hoeven te verschillen.

Ten tweede hebben ondernemers te weinig tijd gekregen om te anticiperen op de aangekondigde verhoging van de belastingrente en om een voorlopige aanslag te vragen zodat ze alsnog tegen het verlaagde tarief kunnen afrekenen.

Conclusie moet zijn dat ondernemers die geen verwijt kan worden gemaakt wel zouden moeten betalen over het 4% tarief, dit zou voor veel ondernemers behoorlijk zuur zijn.

 

Wil u zeker weten dat u niet onnodig belastingrente betaalt? Neem dan contact op met de fiscalisten van VanOoijen.