Belastingplannen coalitieakkoord

VVD, D66, CDA en ChristenUnie publiceerden deze week hun coalitieakkoord. Dat bevat onder andere belangrijke fiscale beleidsvoornemens voor de komende kabinetsperiode 2021-2025. De volgende punten zijn fiscaal van belang.

 

Verhoging grens excessief lenen

Het wetsvoorstel excessief lenen, waarmee directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) met leningen bij hun BV te maken krijgen, wordt mogelijk aangepast. In het wetsvoorstel dat in 2023 in moet gaan, wordt een grens gehanteerd van € 500.000. Leningen van de DGA bij de eigen BV boven deze grens worden voor het meerdere als dividend belast. In het coalitieakkoord is afgesproken dat deze grens wordt verhoogd naar € 700.000.

 

Aanpassingen box 3

Het huidige box 3-systeem is niet meer houdbaar. Het duurt echter nog tot 2025 voordat er een nieuw systeem van belastingheffing wordt geïntroduceerd. In plaats van heffing over het huidige fictieve rendement komt er heffing over het werkelijk gerealiseerde rendement.

Ondertussen vinden er wel wat aanpassingen plaats. Zo wordt de grens van de box 3-vrijstelling verhoogd van € 50.000 naar € 80.000. Voor verhuurde woningen in box 3 vervalt in 2023 de leegwaarderatio. Als u woningen verhuurt, moet u dan de volledige WOZ-waarde in box 3 opgeven. De huidige korting op basis van de leegwaarderatio die, afhankelijk van de hoogte van de huur, kan oplopen van 15% tot maximaal 45%, vervalt.

 

Afschaffing Jubelton

De belastingvrije schenking van ruim € 100.000 voor de eigen woning wordt afgeschaft. 

De regels voor de hypotheekrenteaftrek wijzigen volgens het akkoord verder niet.

 

Verhoging overdrachtsbelasting

Vastgoedbeleggers gaan nog meer overdrachtsbelasting betalen. Die stijgt in 2023 van 8% naar 9%. Hiermee ontstaat er meer ruimte voor niet-beleggers die een woning voor eigen gebruik kopen. Zij blijven 2% overdrachtsbelasting betalen en onder bepaalde voorwaarden is dit voor woningen onder € 400.000 zelfs 0%.

 

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De komende kabinetsperiode wordt gebruikt om te kijken hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van deze regeling kan worden tegengegaan.

 

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Vooralsnog blijft het lage Vpb-tarief 15% tot een winst van € 395.000 (2021: € 245.000). Daarboven 25.8%. Als andere ingevoerde wijzigingen in de Vpb niet de gewenste opbrengst opleveren, dan kan dat mogelijk alsnog tot een aanpassing leiden.

 

Of de plannen uit het regeerakkoord ook daadwerkelijk wetgeving worden, is uiteraard de vraag.

 

Wilt u weten welke gevolgen de nieuwe coalitieplannen hebben op uw fiscale situatie? Neem dan contact op met VanOoijen belastingadviseurs in Haarlem. Zo denken wij met u mee of de Bedrijfsopvolgingsregeling of de Jubelton nog toegepast kan worden in uw situatie.

 

Geschreven naar de stand van zaken op 20 december 2021.