Home » Nieuws

Waarom werken bij VanOoijen? 


Nieuws

Hoge Raad geeft uitspraak in fiscaliteit AirBnB

Fiscaal was relevant hoe een verhuurder via Airbnb moet worden gekwalificeerd. Is de belastingplichtige belegger of moet er toch verder worden gekeken? Dit was van belang om te bepalen of er in box 3 of box 1 belasting werd betaald.  Het onderscheid tussen beleggen en ondernemen werd, naast het ondernemersbegrip, gemaakt middels de norm ‘’meer dan’’ normaal vermogensbeheer. De toepassing van deze norm was altijd lastig.

Lees meer »

Werkkostenregeling verruimt in 2020

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt gewoon het percentage van 1,2%.

Lees meer »

Veel fouten bij doen belastingaangifte

Volgens de Belastingdienst worden steeds meer fouten gemaakt bij het doen van de belastingaangifte. Ook komen er dagelijks veel vragen binnen. Om beter te informeren, komt de fiscus nu met een campagne en een checklist. 

Lees meer »

Verlaging belastingrente niet verlengd!

De belastingrente die sinds corona is verlaagd naar 0.01% zal niet langer worden verlengd na 1 oktober. Dat betekent dat deze vanaf 1 oktober weer 4% zal zijn. De verlaging van de invorderingsrente naar 0.01% wordt wel verlengd tot 31 december 2021.

Lees meer »

Belastingplan 2021 (Prinsjesdag 2020)

Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer »

Financiele coronamaatregelen 3.0

Het kabinet verlengt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Lees meer »

De nieuwe belastingsplannen 2020

Zoals ieder jaar is op Prinsjesdagde (de derde dinsdag van september) het Belastingplan voor volgend jaar aangeboden aan de Tweede Kamer.In onderstaand overzicht vatten wij de hoofdpunten van de wijzigen kort samen.Inkomstenbelasting:

Lees meer »

Geen BTW-ondernemerschap voor commissarissen

Afgelopen 13 juni heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan welke grote gevolgen heeft voor commissarissen. In deze zaak ging het om een lid van de Raad van Commissarissen van een stichting. Hij oefent deze werkzaamheden uit naast zijn andere dienstbetrekking.

Lees meer »

Forfaitair rendement box 3, binnenkort wellicht verleden tijd

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vermogensrendementsheffing over de jaren 2013 en 2014. Conclusie: Het fictieve rendement van 4% op beleggingen met een laag risico was in deze jaren niet haalbaar. Het box 3 tarief dat over het fictieve rendement wordt geheven was (en is nog steeds) 30%.

Lees meer »

De nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020 (update: juni 2019)Met de Wet modernisering kleineondernemingsregeling wordt de kleineondernemingsregeling (ook bekend als de KOR) gewijzigd. De nieuwe wetswijziging gaat in per 1 januari 2020 en zal gaan gelden voor ondernemers in privé en rechtspersonen zoals B.V.’s en N.V.’s.

Lees meer »